Handelsnaam registreren.

Door je handelsnaam als merk te registreren monopoliseer je feitelijk de naam van jouw bedrijf voor specifieke producten en/of diensten. Een merknaam biedt daarmee een veel ruimere bescherming dan de bescherming die je onder het handelsnaamrecht hebt. 

Ontdek of bescherming mogelijk is...

1. Wat is het verschil tussen een handelsnaam en merknaam?

Een handelsnaam is de bedrijfsnaam van je onderneming. Onder deze naam treed je naar buiten. Doorgaans registreer je je bedrijfsnaam bij de Kamer van Koophandel, maar dat hoeft niet persé. Ook zonder een handelsnaam inschrijving bij de KvK kun je juridisch gezien toch een handelsnaam voeren. Als je met jouw bedrijfsnaam commercieel deelneemt aan het handelsverkeer, en het publiek dat ook zo ziet, is er gewoon sprake van het voeren van een handelsnaam.

Een merknaam is de naam van een product of dienst die door jouw onderneming wordt geleverd. Soms vallen de handelsnaam en de merknaam samen. Dat geldt zeker voor veel dienstverlenende bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan KPN, Randstad of Exact. Door een merknaam te registreren verkrijg je feitelijk het monopolie tot het voeren van die merknaam voor een specifiek product of dienst.

Hierin verschilt de handelsnaam sterk van de merknaam. Met een handelsnaam bescherm je enkel de naam van je onderneming (en dus niet van jouw product of dienst!) en is de bescherming beperkt tot jouw vestigingsplaats en een beperkte kring daaromheen. Overigens kan die bescherming soms ook regionaal of zelfs landelijk zijn.

handelsnaam registreren

Met een merknaam verkrijg je bescherming voor een product of dienst in de gehele Benelux, de EU of zelfs daarbuiten (Internationaal merk). Niemand anders mag dan onder diezelfde naam soortgelijke producten of diensten aanbieden. Doen ze dat wel dan handelen ze in strijd met jouw merkrechten.

Bied je onder jouw handelsnaam dus een product of dienst aan dan valt je handelsnaam feitelijk samen met je merk. Om merkbescherming voor jouw product of dienst te verkrijgen moet je dan dus je handelsnaam ook als merk registreren.

2. Welke rechten heb ik zonder merkregistratie?

Wanneer je een bedrijf start kies je ook een naam voor dat bedrijf. We noemen dat ook wel de handelsnaam. Het recht op het gebruik van een handelsnaam heb je al als je aantoonbaar gebruik maakt van die naam in het commerciële verkeer. Bijvoorbeeld als je een webshop hebt waar producten kunnen worden besteld, of als je briefpapier en visitekaartjes hebt laten maken met daarop de handelsnaam.

Aan een handelsnaam worden overigens minder strenge eisen gesteld dan aan een merknaam. Zo mag een handelsnaam beschrijvend zijn voor de producten en diensten die je aanbiedt. Denk bijvoorbeeld aan ‘de Parfumspecialist’. Uiteraard levert een beschrijvende handelsnaam minder bescherming op dan een niet-beschrijvende handelsnaam. Dus als het even kan is het verstandig om een onderscheidende handelsnaam te kiezen.

Daarnaast mag de handelsnaam niet misleidend of verwarringwekkend zijn. Zo mag je jouw sportwinkel niet ‘Sportshop Pieter van de Hoogeband’ noemen wanneer deze niet aan jouw winkel is verbonden. Ook mag je niet een verkeerde indruk wekken over de rechtsvorm van je onderneming door bijvoorbeeld ‘Jansen en Co’ te gebruiken wanneer je eigenlijk een eenmanszaak hebt.

Als je een handelsnaam voert heb je dus bescherming op grond van de handelsnaamwet. Je kunt dan anderen verbieden om onder een soortgelijke (of sterk gelijkende) handelsnaam te opereren indien er gevaar voor verwarring te duchten is. Dit hangt af van de aard van de ondernemingen, de vestigingsplaats en de bedrijfsactiviteiten.

handelsnaam vastleggen

Het is bij het kiezen van een handelsnaam dan ook verstandig om te onderzoeken of de naam (in jouw regio of daarbuiten) al gebruikt wordt. Zo voorkom je conflicten die in sommige gevallen tot hoge kosten kunnen leiden

Voor een merkregistratie gelden veel strengere eisen. Een merknaam moet onderscheidend zijn om de producten en diensten van een onderneming aan te kunnen duiden. Een beschrijvende merknaam wordt direct geweigerd.

Maar als je eenmaal een merk hebt kun je optreden tegen een partij die gebruik maakt van een jonger, gelijkend merk of een gelijkende handelsnaam voor soortgelijke producten of diensten. Ook kan je optreden tegen elk ander gebruik van een overeenstemmend merk als hierdoor schade kan ontstaan. Onder het merkenrecht ben je dus veel ruimer beschermd dan onder het handelsnaamrecht. Het is dus in veel gevallen aan te raden om je handelsnaam ook als merknaam te registreren. Dit als aanvullende bescherming op de bescherming uit de handelsnaamwet.

Een merk biedt méér bescherming dan een handelsnaam, omdat een merknaam bescherming biedt in de gehele Benelux, de EU of zelfs daarbuiten (Internationaal).

3. Moet ik mijn handelsnaam registreren als merknaam?

Je moet niks, maar verstandig is het wel. Een merk biedt namelijk méér bescherming dan een handelsnaam, omdat een merknaam bescherming biedt in de gehele Benelux, de EU of zelfs daarbuiten (Internationaal). Een handelsnaam biedt slechts beperkte regionale (bij jou in de buurt) bescherming. Volgens het handelsnaamrecht zouden er prima twee winkels met de handelsnaam ‘De Schoenveter’ kunnen bestaan, waarvan er 1 in Arnhem en 1 in Enschede is gevestigd. Met een merkregistratie kun je dit soort conflicten in principe voorkomen.

Een ander belangrijk verschil is dat een handelsnaam de naam van een bedrijf betreft en een merk de aanduiding is voor een product of dienst. Je monopoliseert met een merk dus het gebruik van dat merk voor specifieke producten en diensten. Je kan dan optreden tegen (merk)namen die te veel lijken op jouw merknaam. Een handelsnaam is daarvoor niet afdoende. Een handelsnaam beschermt je immers alleen tegen concurrenten die eenzelfde (of soortgelijke) bedrijfsnaam voeren. Een merkinschrijving biedt derhalve een veel ruimere bescherming dan onder de handelsnaamwet.

Bouwen aan merkwaarde

Met je handelsnaam treed je naar buiten om je te onderscheiden van de concurrentie. Je bouwt elke dag aan de waarde van je onderneming door promotie te bedrijven, goede service te bieden etc. Zeker als je de handelsnaam feitelijk als ‘merk’ gebruikt voor de producten en/of diensten die je aanbiedt, is het verstandig om de handelsnaam als merknaam te registreren.

Maar ook als je de handelsnaam enkel als een soort ‘betrouwbare afzender’ voor andere merken in jouw onderneming gebruikt is het verstandig om je handelsnaam als merknaam te registreren. Neem als voorbeeld Unilever. Unilever produceert diverse merken, zoals Calvé en Unox. Op de verpakkingen van deze merken staat ook klein de afzender Unilever. Daarmee wordt de handelsnaam tevens gebruikt als een merk.

In het merkenrecht geldt in principe een ‘first to file’ principe. Voorkom dat anderen je voor zijn, waardoor je onnodige kostbare juridische procedures kunt voorkomen. Je zult namelijk met een beroep op je oudere handelsnaam allerlei bijkomende omstandigheden moeten aantonen waarom het jongere merk inbreuk maakt op jouw oudere handelsnaam. En in een nietigheidsprocedure zal je zelfs ’te kwader trouw’ moeten aantonen. Het niet registreren van je handelsnaam als merk is dan al gauw: ‘Pennywise, Poundfoolish’.

Kortom, een merkregistratie is het beste wapen om op te treden tegen iedereen die zonder toestemming een soortgelijke naam gebruikt, voor dezelfde waren en diensten. Ook op het Internet (denk aan het inroepen van je merk tegen domeinnamen en/of het onrechtmatig gebruik van metatags en adwords) biedt een merknaam uitkomst. Je hebt dan daadwerkelijk een stok om mee te slaan.

bedrijfsnaam registreren

Wel je handelsnaam registreren:

4.Hoe kies ik de juiste handelsnaam?

Bij het kiezen van een handelsnaam moet je rekening houden met een aantal zaken. Allereerst dien je rekening te houden met de regels uit de handelsnaamwet. Het is dus belangrijk eerst een beknopt onderzoek te doen voordat je een naam kiest. Zo kun je bij de kamer van koophandel controleren of er al een vergelijkbare naam bestaat.

bedrijfsnaam vastleggen

Alleen een check bij de KvK is niet voldoende. Gebruik ook het internet om te onderzoeken of de door jouw gewenste naam al in gebruik is. Zoals we eerder zagen hoeft een handelsnaam niet te zijn ingeschreven in het merkenregister. Maak vervolgens een inschatting of de naam verwarring kan opleveren.

Naast een handelsnaam wil je waarschijnlijk ook een website in gebruik nemen. Denk eraan dat bij de keuze voor een domeinnaam deze geen verwarring oplevert met een eerdere handelsnaam van iemand anders.

Wil je exclusiviteit op het gebruik van een handelsnaam? Zorg dan dat deze niet te beschrijvend is voor je bedrijf, product of dienst. Beschrijvende handelsnamen bieden in de praktijk maar weinig bescherming omdat je anderen er niet of moeilijk van kan weerhouden dezelfde of vergelijkbare naam te gebruiken. Daarnaast helpt een onderscheidende en creatieve naam bij de herkenbaarheid van je bedrijf. En je wilt je als bedrijf toch onderscheiden? Een onderscheidende handelsnaam geniet dus ruimere bescherming dan een beschrijvende handelsnaam.

Controleer voordat je een handelsnaam in gebruik neemt ook het merkenregister. Een handelsnaam mag namelijk geen inbreuk maken op een merkrecht. Merkbescherming bestaat alleen voor merken die bij de officiële instanties zijn geregistreerd. 

De juiste handelsnaam:

Door een merkenbureau in te schakelen vergroot je de kans op een succesvolle merkinschrijving.

5.Zelf een merknaam registreren of hulp inschakelen?

Je registreert een handelsnaam als merk. Een handelsnaam registreren als merk doe je door jouw merknaam te deponeren bij een officiële overheidsinstantie. Deze instantie bepaalt of jouw merk ook daadwerkelijk geregistreerd kan worden. Je kunt in principe zelf een merkdepot doen. Veel merkhouders kiezen er echter voor om een merkgemachtigde van een merkenbureau in te schakelen. Er komt namelijk nog wel wat kijken bij een succesvolle merkregistratie.

Onderzoek en beschikbaarheid

Een merkgemachtigde van een merkenbureau onderzoekt of jouw voorgenomen merk wel een merk kan zijn. Zo wordt er onderzoek gedaan naar de vraag of jouw voorgenomen merk wel voldoet aan de juridische eisen die worden gesteld aan een merkregistratie. Als een merk bijvoorbeeld beschrijvend is kan het geen merk zijn en wordt het geweigerd. Je bent de depotkosten dan kwijt. Ook wordt er onderzoek gedaan naar eerdere merkhouders, zodat je onnodig bezwaar van eerdere merkhouders kunt voorkomen. Tevens wordt in nauw overleg de classificatie van de producten en diensten opgesteld. Zo wordt jouw merk beschermd voor de juiste producten en diensten.

Niet alleen de producten en diensten die je nu al voert, maar mogelijk ook in de nabije toekomst nog gaat voeren. Daarnaast wordt er strategisch meegedacht over welk(e) merk(en) je het beste zou kunnen inschrijven en op welke wijze eventueel Internationaal uit te breiden. Door een merkenbureau in te schakelen vergroot je dus de kans op een succesvolle merkinschrijving.

Oppositie of weigering

Na het deponeren van je handelsnaam als merk kan er door eerdere merkhouders (of andere belanghebbenden) bezwaar (oppositie) worden ingediend tegen jouw merkdepot. Een merkgemachtigde van een merkenbureau kan bepalen of een dergelijk bezwaar gegrond is en hoe hiermee om te gaan. Indien jouw merkdepot niet voldoet aan de juridische vereisten zal het geweigerd worden, omdat het niet voldoet aan de voorwaarden. In deze gevallen is het verstandig om een merkgemachtigde van een merkenbureau in te schakelen.

bedrijfsnaam als merk beschermen

Bewaking

Bij merkbewaking word je als houder van een merk vroegtijdig op de hoogte gebracht van een mogelijke inbreuk door latere merken. Je ontvangt bericht als er een later gelijkend merk wordt gedeponeerd voor soortgelijke waren en diensten als jouw merk. Zo kun je snel actie ondernemen als je verwacht hierdoor schade te lijden. Je laat je merkgemachtigde dan een oppositie (bezwaar) indienen tegen dat latere merkdepot. Snel optreden tegen een mogelijke inbreuk is belangrijk aangezien de tegenpartij vaak nog maar een beperkte investering heeft gedaan en hierdoor makkelijker van de aanvraag af kan zien. Bovendien voorkom je zo een kostbare rechtszaak.

6. Wat kan er verkeerd gaan?

Dat hangt ervan af of je het zelf doet of een merkgemachtigde van een merkenbureau inschakelt. In het eerste geval houd je wellicht geen rekening met alle vereisten waardoor je merk geweigerd wordt en je de kosten kwijt bent. Of er komt een oppositie (bezwaar) omdat je geen rekening hebt gehouden met eerdere merkhouders. Ook kan het zo zijn dat je merk weliswaar wordt ingeschreven, maar slechts een beperkte beschermingsomvang heeft omdat je een verkeerde classificatie hebt opgenomen. Door een merkgemachtigde van een merkenbureau in te schakelen verklein je de kans op fouten aanzienlijk.

Voorkom onnodige kosten

Meestal wordt een handelsnaam gekozen zonder goed vooronderzoek. Dit is niet zonder risico’s want een procedure over handelsnaamrecht is kostbaar. Bij verlies van deze procedure kan je tot de gehele proceskosten (inclusief advocaatkosten) veroordeeld worden. Dat staat nog los van de kosten die jezelf al hebt moeten maken voor het ontwerp van je logo, webdesign, visitekaartjes etc. Weet je niet zeker of een handelsnaam verwarring oplevert, raadpleeg dan een merkengemachtigde van een merkenbureau. Of kies een andere naam. In praktijk blijkt het vaak lastig om zelf te voorspellen of een naam verwarring op kan leveren. Probeer onnodige kosten te voorkomen voorkomen door vooraf advies in te winnen.

7. Handelsnaam registreren als merk. Hoe werkt het?

Bij het registreren van een handelsnaam deponeer je feitelijk de naam van je onderneming als merk. We noemen dat ook wel een Zuiver Woordmerk. Als je tevens je logo wilt vastleggen (we noemen dat een Gecombineerd Woord/Beeldmerk) is er dus sprake van 2 merkdepots. 

handelsnaam als merk registreren

Soms registreren bedrijven ook een Zuiver Beeldmerk, denk bijvoorbeeld aan de schelp van Shell, of de ‘U’ van Unilever. 

Bovenstaande merken worden het vaakst geregistreerd, maar er zijn ook andere merkregistraties mogelijk. Zo kun je bijvoorbeeld ook klank- of vormmerken registreren.

Een zuiver woordmerk geeft de meest verregaande bescherming. Immers, je registreert dat woord dan voor specifieke waren (producten) en diensten. Bij een gecombineerd woord/beeldmerk speelt dus ook een figuratief element (beeldelement) een rol. Het woordelement is dan in combinatie met dat beeldelement beschermd. Verander je het logo na een aantal jaren dan zul je dus een nieuw merkdepot moeten doen om bescherming te blijven houden.

Het merkregistratieproces loopt bij ons als volgt. Na het indienen van je gratis 1e advies doen wij een vooronderzoek naar de haalbaarheid van de voorgenomen merkinschrijving. Als de merkinschrijving kansrijk is stemmen we de classificatie (omschrijving van de waren en diensten) met je af. Vervolgens wordt de merkaanvraag ingediend bij het betreffende merkenregister. Indien de merkaanvraag voldoet aan de vereisten zal het worden gepubliceerd. Na publicatie is er een 2 (Benelux) of 3 (EU) maanden oppositietermijn waarbinnen eerdere merkhouders bezwaar kunnen aantekenen tegen de merkaanvraag. Na het verlopen van die termijn wordt het merk definitief in het merkenregister ingeschreven en ontvang je een certificaat van de inschrijving.

Als je door deponeerjemerk.nl meerdere merken laat registreren krijg je korting op ons honorarium.

8. Wat zijn de kosten om een merknaam te registreren?

De kosten voor het registreren van een handelsnaam hangen af van het gebied waarin je bescherming zoekt en tevens van het aantal klassen waarin je wilt deponeren. Er zijn maar liefst 45 waren- en dienstenklassen. In de regel volstaat het om in 2 – 5 klassen te registreren, maar dat hangt helemaal af van het soort product of dienst dat je aanbiedt.

Daarnaast hangen de kosten af van het aantal merken dat je wilt laten registreren. Een woord-, een gecombineerd woord/beeld en een beeldmerk worden namelijk als afzonderlijke merkdepots beschouwd en berekend. Overigens geven wij wel korting op ons honorarium als je meerdere merken wenst te beschermen. Dit vanwege enige overlap in de werkzaamheden.

Illustratie calculator

Handelsnaam registreren – Tarieven deponeerjemerk.nl:

Eerste advies en merkonderzoek: Gratis
Merkregistratie Benelux: vanaf €544,-
Merkregistratie Europa: vanaf €1.350,-
Merkregistratie Internationaal: vanaf €1.650,-

Lees meer over de kosten bij het registreren van een merknaam

9. In welke regio moet ik mijn handelsnaam als merk registreren?

Afhankelijk van de landen waarin je met je producten of diensten actief bent bepaal je de regio waarin je je handelsnaam als merk wil registreren. Je kan je merk registreren in de Benelux, EU of internationaal.

Wil je buiten de Benelux maar een of twee landen toevoegen dan is het verstandig om eerst een Benelux merk te deponeren en op basis daarvan via het zgn. Wipo-systeem uit te breiden naar die andere landen. We noemen dat dan ook wel een Internationaal Merk.

Doe je ook zaken buiten de Benelux dan raden wij je aan je hierover te laten adviseren.

10. Handelsnaam registreren als merk? Doe de 1e gratis check

deponeren van woord- én beeldmerk? 2e depot 25% korting op tarief deponeerjemerk.nl! Geen extra kosten voor onze dienstverlening bij meer dan 3 klassen

Daarnaast werken wij snel, doortastend en pragmatisch.

Merk het verschil! Mail of bel ons op 073-6139666.