Hoe kun je een logo registreren?

Je logo registreren is essentieel om zeker te weten of je het mag gebruiken en je niet onverhoopt merkinbreuk pleegt.

Je logo registreren en beschermen begint bij het deponeren van jouw logo bij een officiële overheidsinstantie. Deze instantie bepaalt of je logo geregistreerd wordt en of het aan alles vereisten voldoet. Zij kunnen en mogen je niet adviseren en daarom wordt voor het vastleggen van logo’s altijd een commercieel merkenbureau ingeschakeld, zodat je zeker weet dat jouw beeldmerk een geoptimaliseerde beschermingsomvang krijgt, aan alle vereisten voldoet en niet zomaar geweigerd wordt op onderscheidend vermogen.

Wat is een logo?

Met een logo wordt vaak de grafische weergave van een merknaam bedoeld en/of een icoon dat hoort bij de merknaam. Logo’s zijn dus grafische elementen. Neem als voorbeeld NIKE. Voor veel mensen zal zowel de grafische merknaam als de ‘swoosh’ als logo gezien worden. Juridisch gezien is er een verschil tussen deze twee.

1) Gecombineerd woord- / beeldmerk

Het grafisch weergegeven woord NIKE wordt juridisch als een gecombineerd woord/beeldmerk aangeduid. Het bevat namelijk zowel het woord NIKE als een onderscheidende grafische weergave hiervan.

Het is overigens van belang je te realiseren dat je geen wijzigingen aan mag brengen aan een geregistreerd woord/beeldmerk, anders kan je merkbescherming vervallen. Je krijgt namelijk bescherming voor datgene wat je hebt geregistreerd. Verander je het bedrijfslogo tussentijds, dan moet je opnieuw registreren om dat nieuwe logo ook te beschermen. Kortom, je dient je merk dus te gebruiken zoals je het hebt gedeponeerd.

logo registreren

Direct online je logo registreren

2) Beeldmerk

De ‘swoosh’ van NIKE is juridisch gezien een zuiver beeldmerk. Hier is namelijk helemaal geen sprake van een woordelement.

logo vastleggen

Wat zijn de kosten van een logo registreren?

De kosten voor het registreren van jouw logo hangen af van:

  • de wens en noodzaak om een gecombineerd woord/beeldmerk en/of een beeldmerk te deponeren. Juridisch gezien zijn dit 2 losse merkdepots en je betaalt per merkdepot.
  • de regio waarvoor je jouw logo wilt deponeren:

De standaardclassificatie is vaak veel te breed, waardoor jouw merk vatbaar is voor vernietiging.