Idee vastleggen

Je idee vastleggen geeft je een officieel bewijs met datumstempel waarmee je altijd kunt aantonen dat jouw ideeën beschermd zijn.

Stappenplan idee vastleggen

Om je idee vast te leggen, dien je een vijfstappenplan te volgen, namelijk:
1. Stap één: werk je idee uit in documenten en in presentaties
2. Kies de taal van het depot
3. Geef het depot een titel
4. Voeg een omschrijving van maximaal 225 tekens toe
5. Het deponeren

Het belang van je idee beschermen

Het vastleggen van een idee is een goede optie voor iedereen die een uniek concept voor een film, product, app of programma bedenkt. Je wilt natuurlijk niet dat anderen dit idee van jou stelen. Stel: je biedt een idee aan, het wordt afgewezen, maar later toch gebruikt zonder jouw medewerking. Dan heeft iemand flink van je geprofiteerd en jij krijgt er geen cent voor terug. Een idee laten registeren is niet alleen mogelijk, je kan er – mits het in voorgebruik is of in het ontwikkelingsproces – laten registreren met een officieel patent.

Welk idee kan je beschermen en welke niet?

Praktisch gezien kan je vrijwel elk idee laten registreren. Auteursrecht ontstaat bij publicatie, een merk wordt beschermd zodra je het hebt geregistreerd, maar voor een idee is dit wat lastiger. Toch kan je ook ideeën laten beschermen. Een uitzondering hierop zijn methodes voor cursussen of trainingen. Je zult niet kunnen verhinderen dat derden vergelijkbare methodes ontwikkelen.

Hoe leg ik mijn idee vast?

Tot 2013 was dit mogelijk via de belastingdienst. Inmiddels geldt dat je een idee kunt laten registreren via de notaris of via een ideeënbureau.

Een idee beschermen bij de notaris

Indien je een idee wil laten vastleggen bij de notaris dan gebeurt dit via een zogenaamde akte van depot. Je kunt aan deze akte niet direct rechten ontlenen, maar het levert je wel een sterke uitgangspositie als je in de positie komt dat je moet bewijzen dat het idee van jouw hand is. Een akte van depot is feitelijk een verklaring van de notaris waarin staat wat je op een bepaald tijdstip op een bepaalde dag bij hem hebt aangeleverd. Het document zal verzegeld en bewaard worden. De akte van depot kan bij onenigheid dienen als belangrijk bewijsstuk. Het vastleggen van een idee bij de notaris kost pakweg 300 euro, al verschilt het natuurlijk.

idee vastleggen

Concept nationaal of internationaal vastleggen

Je kunt er dus voor kiezen je idee nationaal vast te laten leggen via een notaris, maar het is ook mogelijk je idee te beschermen voor de gehele Benelux. Aan het vastleggen kan je wederom geen rechten ontlenen, maar het levert je wel een sterke uitgangspositie in elke vorm van discussie of bij een rechtszaak. Een idee vastleggen bij gebeurt aan de hand van een i-depot. Een i-depot beschermt je originele idee voor een periode van 5 of 10 jaar. Het depot wordt wettelijk beschermd via het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom.

Wat zijn je rechten bij je idee beschermen?

Het vastleggen van een idee is niet hetzelfde als het vastleggen van een model, of een merk. Je krijgt geen octrooi of patent. Je rechtelijke bescherming is dan ook beperkt. Het enige wat je fysiek ontvangt is een bewijsmiddel dat je op een bepaald moment in tijd een bepaald idee had. Dit klinkt in eerste instantie misschien niet als veel, maar het kan wel als cruciale bewijslast dienen in het geval van een rechtszaak waarin het recht op de ontwikkeling van een idee wordt betwist. Bovendien kan het genoeg zijn om potentiële concurrenten of dieven af te schrikken.

idee beschermen

Voordelen bescherming via het i-Depot

An sich is een concept of een idee wettelijk niet te beschermen. Maar indien je het idee verder uitwerkt en om kan vormen tot een concreet, fysiek product, een dienst, dan kan dat wel, bijvoorbeeld aan de hand van het modelrecht, merkrecht of via een octrooi. Een i-Depot voor het vastleggen van een concept of idee is dus een geschikte optie voor elke persoon of elke onderneming die regelmatig nieuwe ideeën heeft en ook van plan is die in praktijk te brengen. Het i-Depot is een bewijsmiddel dat je op een zeker moment in tijd een bepaald idee had.

Geheimhouding

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom houdt een i-Depot geheim. Je kunt er eventueel zelf voor kiezen het depot gedeeltelijk of geheel openbaar te maken. Het bedrijf QuoVadis – een grote speler op het gebied van gekwalificeerde vertrouwensdiensten – wordt ingeschakeld om een betrouwbaar tijd- en datumstempel te maken voor het i-Depot. Ook wordt gegarandeerd dat de inhoud na het moment van indienen niet meer kan worden aangetast. Dit gaat mogelijke vormen van fraude tegen en helpt de authenticiteit van het i-Depot te garanderen.
concept beschermen

Stappenplan voor het vastleggen van een idee

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom hanteert een 4-stappenplan voor het vastleggen van je idee via een i-Depot.
– De eerste stap: wijs aan/maak duidelijk wat je precies wilt vastleggen
– De tweede stap: voeg verschillende bijlagen toe
– De derde stap: dien het i-Depot in
– De vierde stap: je kunt ervoor kiezen een NDA aan te maken voor je i-Depot.
Wat is een NDA? De afkorting staat voor Non-Disclosure Agreement. In praktijk biedt deze overeenkomst twee partijen (de indiener van het idee en BOIP) de mogelijkheid om in goed vertrouwen informatie uit te wisselen. In de NDA wordt vastgelegd welke informatie als ‘vertrouwelijk’ bestempeld wordt, waarom de informatie wordt verstrekt en wat de partij die de informatie ontvangt er wel of niet mee mag doen.