Model registreren

Een model registreren geeft je bescherming tegen inbreuk en namaak door andere partijen die willen meeliften met jouw succes.

Een gratis gesprek met onze modellengemachtigden geeft je inzicht in de mogelijkheden.

Modelrecht: wat is dat precies?

In feite is modelrecht één van de hoekstenen van het concept intellectueel eigendom. Het recht met betrekking tot tekeningen- en modellen staat beschreven in afdeling 3 van het Benelux Verdrag inzake Intellectueel Eigendom. Met behulp van deze afdeling kunnen nieuw geproduceerde modellen of tekeningen met een uniek karakter wettelijk worden beschermd.

De voordelen van een geregistreerd model

Het uiterlijk van een tekening of model wordt bepaald aan de hand van meerdere kenmerken, waarvan lijnen, kleuren, vorm, omtrek, textuur, materiaal en decoratie de voornaamste zijn. De exclusieve houder van een recht op een model mag het naar eigen inzicht gebruiken om te vervaardigen, aan te bieden, in de handel te brengen, te leveren, te verkopen, te verhuren, in- of uit te voeren, tentoon te stellen of in voorraad te hebben. Derden zijn bij wet verboden al deze praktijken uit te voeren zonder expliciete toestemming van de rechtenhouder. Je kunt je model deponeren door het te deponeren bij de Benelux, de EU of wereldwijd.

Hoe kun je een model registreren?

In praktijk is een model registreren lastiger dan je misschien zou denken. De meeste mensen/ondernemers kiezen er daarom voor een modelgemachtigde in te schakelen voor begeleiding en het nodige advies. Het Benelux-Bureau is namelijk als onafhankelijke organisatie niet geautoriseerd om jou van advies te voorzien. Het is uiteindelijk de modellengemachtigde die de feitelijke aanvragen van het intellectueel eigendom doet. Je kunt ervoor kiezen 1 model te deponeren, maar het mogen er ook 50 tegelijkertijd zijn.

Wat kost het om aan te vragen?

Dit is in zijn geheel afhankelijk van het land/de landen waar je het voor aanvraagt.

Hoe lang is modelrecht geldig?

Hoe lang het geldig is, is ook weer afhankelijk van de vraag voor welk land of welke regio de aanvraag gedaan is en waar je het model gedeponeerd wordt. Grofweg kan je het recht op modellen opdelen in dat voor de Benelux, dat voor Europa en internationaal recht.

Wat is de geldingsduur binnen de Benelux?

Binnen de Benelux is de geldingsduur 25 jaar. Aanvankelijk is de geldingsduur na registratie slechts 5 jaar, maar het staat je als rechtenhouder vrij je rechten viermaal te verlengen.

Wat is de geldingsduur in de rest van Europa?

Indien je een model inschrijft voor de Europese Unie, moet je bij het EUIPO zijn (het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie). Ook hier geldt een periode van 5 jaar, die tot maximaal 25 jaar kan worden opgerekt met behulp van verlenging. Indien een gemeenschapsmodel niet geregistreerd is, dan is de bescherming maar drie jaar geldig, nadat het model officieel aan het publiek is getoond. Een i-Depot kan in dit geval oplossing bieden.

De geldingsduur wereldwijd

Dit is geheel afhankelijk van het land waarin je het recht aanvraagt. Omdat er geen overkoepelende organisatie is waarbij je je model kunt deponeren die voor de hele wereld geldig is, zal je dit via de nationale wetten van individuele naties moeten doen.
model registreren

Waar moet een model aan voldoen?

Een model of tekening moet aan drie simpele eisen voldoen om beschermd te kunnen worden: de tekening moet nieuw zijn, een eigen karakter hebben en een uniek uiterlijk.

Wat is precies het verschil tussen auteursrecht en modelrecht?

Auteursrecht ontstaat door de daad van creatie. Recht op modellen treedt pas in werking nádat het model geregistreerd staat. Je kunt hierbij het precieze tijdstip aangeven wanneer het recht is ontstaan.

De procedure

In Nederland geldt dezelfde procedure als binnen de gehele Benelux. Wanneer je een recht deponeert, geldt dit dus niet alleen voor Nederland, maar ook voor België en Luxemburg. Wie in de Benelux een modeldepot aanvraagt, kan dat doen voor 1 model, maar ook voor maximaal 50 modellen tegelijk.

Hoe wordt modelrecht beschermd?

Een model wordt gekenmerkt aan de hand van zijn uiterlijke elementen, bijvoorbeeld: vorm, kleur of materiaalgebruik. Er zijn drie verschillende modellen om op te treden tegen inbreuk door derde partijen, namelijk: Het Benelux model, Het Gemeenschapmodel en het Internationaal model.
modelrecht

Wat is niet-geregistreerd recht op modellen?

Niet-geregistreerde zijn modellen die worden getoond aan het publiek voordat ze officieel gedeponeerd zijn. Via het niet-geregistreerde Gemeenschapsmodel krijgen die modellen toch een vorm van rechtsbescherming. Het recht treedt in zijn werking door het model aan het publiek tentoon te stellen. Vanaf het moment van de eerste tentoonstelling is het niet-geregistreerde recht drie jaar geldig. Verlenging is bij niet-geregistreerd recht helaas geen optie.

Doe goed onderzoek

In het Benelux modellenregister kan je oudere geregistreerde modellen vinden, waaraan je kunt afleiden waar modellen precies aan moeten voldoen om voor registratie in aanmerking te komen. Als je jouw model niet direct kunt vinden in het register wil dat nog niet zeggen dat het ook beschikbaar is. Hiervoor moet je ook onderzoek doen in vakbladen en op het internet. Tegen betaling kan het Benelux Bureau voor het Intellectuele Eigendom (BBIE) onderzoek voor jou verrichten of een model van jouw hand al gepubliceerd is en staat ingeschreven.

Een ‘zuiver’ beeldmerk bestaat uitsluitend uit een beeldelement, waarin dus verder geen woorden, letters of cijfers voorkomen. Bij NIKE is dat uiteraard de kenmerkende Swoosh.

Er zijn echter nog veel meer mogelijkheden. Zo kun je onder andere ook een vormmerk, kleurmerk of zelfs een geluidsmerk vastleggen.

Registratie binnen de Benelux

Tot 2006 werd registratie in de Benelux geregeld via de Benelux Wet voor Tekeningen of Modellen. Inmiddels is deze wet uit 1966 vervangen door het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. Deze wet dicteert dat je direct na het deponeren van je model aanspraak kunt maken op het modellenrecht.

Registratie binnen Europa

Binnen Europa kan je je model deponeren bij het EUIPO (Het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie). Dit geeft je directe bescherming. De eerder genoemde niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellen komen echter ook met een beperkte set rechten.

Modelrecht aanvragen wereldwijd

De beste optie hiervoor is een aanvraag via de WIPO (de World Intellectual Property Organization). Hiermee krijg je voor in totaal 43 landen modellenrecht bescherming. Een merk moet je eerst deponeren bij de Benelux voor je internationaal recht kunt aanvragen, dit is voor een model of tekening echter niet het geval. Dat vergemakkelijkt je aanvraag internationaal.

Inbreuk en nietigverklaring

Indien een instantie dat het recht vastlegt geen goed onderzoek verricht, kan het zijn dat het model nietig wordt verklaard. Er is sprake van inbreuk indien een model/tekening dezelfde uiterlijke kenmerken vertoont als een gedeponeerd model. Hiervoor moet de overeenkomst tussen de twee modellen groot zijn. Indien er inbreuk wordt gemaakt op jouw modelrecht heb je een advocaat nodig. De zaak zal uiteindelijk voor de rechter verschijnen.

Het overdragen van het recht

Om het recht op een model op een derde partij over te dragen is een akte noodzakelijk. Dit kan een notariële akte zijn, maar een authentieke of onderhandse akte volstaat ook. De overdracht moet schriftelijk worden vastgelegd. Indien je het recht overdraagt voor Nederland, geldt dat dit recht automatisch ook voor de rest van de Benelux wordt overgedragen.

modelregistratie