Merkonderzoek

Gratis

Je kunt hier gratis online jouw bedrijfsnaam onderzoeken, zodat je de kans op bezwaar door oudere merken verkleint.

Snel

Je krijgt het onderzoek eigenlijk altijd dezelfde dag, maar sowieso binnen 24 uur als je op werkdagen de check bij ons aanvraagt.

Zekerheid

Het bedrijfsnaamonderzoek geeft je het juiste inzicht, zodat je weet wat de kansen en risico's voor jouw merkaanvraag zijn en je dus zekerheid hebt.

Met dit vierstappenplan check je je bedrijfsnaam

Voor het bedenken van een bedrijfsnaam raden we je aan dit stappenplan te volgen:

 1. Stap één: het verzinnen van de geschikte bedrijfsnaam
 2. Stap twee: ga in het handelsregister na of jouw bedrijfsnaam al bestaat
 3. Stap drie: beoordeel de bedrijfsnamen die je kunt vinden
 4. Stap vier: ga na of jouw bedrijfsnaam al als domein- of merknaam wordt gebruikt

Stap één: het verzinnen van de geschikte bedrijfsnaam

Via de Handelsnaamwet worden handelsnamen beschermd. ‘Handelsnaam’ is de officiële term voor een bedrijfsnaam. De wet is alleen op je bedrijfsnaam van toepassing als je aan de juiste eisen voldoet.

Verdraai de waarheid niet

Met oprecht zijn wordt niet veel meer bedoeld, dan de waarheid spreken. Als je een eenmanszaak bent, geef dat dan ook aan. Of liever: doe het niet vermoeden dat je met partners werkt. Het gebruiken van een bekende (handels)naam is ook niet toegestaan. Ook een naam die heel sterk lijkt op een bekende (handels)naam mag je niet gebruiken, omdat je hiermee de belangen van een ander kunt schaden. Er zijn eveneens titels en beroepen die je domweg niet mag gebruiken in je handelsnaam omdat ze wettelijk beschermd worden: denk aan architect, notaris, arts of apotheker. Controleer van tevoren goed welke titels (of losse woorden) beschermd worden en welke niet. Dit voorkomt dat je handelsnaam zal worden afgekeurd.

bedrijfsnaam checken

Let op je persoonsgegevens

Alle gegevens in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK) zijn openbaar. In de praktijk houdt dit in, dat als je je eigen naam verwerkt in je bedrijfsnaam, die gemakkelijk terug te voeren zal zijn op jou als persoon. Check je bedrijfsnaam daarom grondig. Verwerk je je eigen naam niet, dan zal je persoonlijk niet te traceren zijn, omdat je in het Handelsregister niet op de persoonsnaam kunt zoeken.

Zorg dat je merknaam authentiek is

Je mag geen bedrijfsnaam gebruiken met het merknaam van een bestaand bedrijf. Het is ook niet verstandig een bedrijfsnaam te hanteren die hierop lijkt. Je zult dit bedrijf er niet alleen mee tegen je in het harnas jagen, je creëert ook verwarring bij leveranciers en bij de klant. Men zal zich afvragen of je onderdeel bent van het bestaande bedrijf en wel een eigen identiteit bezit.

Beperk je tot de leestekens @ + – &

Voor je bedrijfsnaam mag je maar een paar leestekens gebruiken. Deze tekens () # / * ! ? kan je wel gebruiken om een slim woordgrapje mee te creëren, of ter vervanging van een letter in je bedrijfsnaam.

Kies een naam voor je bedrijf die ook buiten Nederland goed valt

Nederlandse namen zijn ideaal binnen Nederland, maar ga je op een dag ook in het buitenland ondernemen, dan is het wel zo praktisch al je bedrijf al een naam heeft die bijvoorbeeld in het Engelse, Chinese of Spaanse taalgebied lekker ligt. Het kan ook zomaar zijn dat je in je onschuld een naam gekozen hebt die in het buitenland een wel bijzonder gekke betekenis heeft, of dat in feite een scheldwoord is – of er zelfs maar een beetje op lijkt.

Stap twee: ga in het handelsregister na of jouw bedrijfsnaam al bestaat

Je wilt je bedrijfsnaam online checken? Dat kan. Hiervoor kan je een nuttige tool gebruiken die de KVK (Kamer Van Koophandel) gemaakt heeft om meteen in te zien of de door jou gekozen naam voor je toekomstige bedrijf al bestaat en geregistreerd staat in het Handelsregister. Voor je de tool gebruikt, kan je het beste de volgende tips even nagaan.

 • Zie ‘Resultaten’ voor alle bedrijfsnamen die lijken op jouw bedrijfsnaam. Omdat één bedrijf ook secundaire bedrijfsnamen kan voeren, kan het zo zijn dat die onder de primaire namen vermeld staan.
 • Maak je zoekopdracht zo specifiek mogelijk, dat verkleint het aantal resultaten.
 • Indien je een naam hebt die uit meer dan één woord bestaat, kan je de zoekterm het best baseren op het meest expliciete woord.
 • Cijfers en enkele speciale leestekens zijn lastig te verwerken door het zoeksysteem, met als gevolg dat je geen resultaten vindt, of juist te veel, of uitsluitend de exacte match.
 • Zoek meerdere keren, aan de hand van verschillende spellingen van je bedrijfsnaam.
 • Het is niet mogelijk bedrijven op te sporen wiens naam klinken als jouw bedrijfsnaam, maar die op een andere manier worden geschreven.
 • De zoektool toont ook bedrijfsnamen die inmiddels niet meer in gebruik zijn, maar dat minder dan een jaar geleden nog wel waren.
 • Neem ook een kijkje in andere registers als je je bedrijfsnaam gaat checken, zoals BBIE en SIDN voor merk- en domeinnaam.
bedrijfsnaam controleren

De tool checkt je gekozen bedrijfsnaam voor je

Let op: de zoektool biedt geen diepgravend survey en is evenmin een bindend advies. Het is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel. De tool kan ook alleen worden ingezet voor namen die exact gespeld zijn. Omdat er continu wijzigingen in het Handelsregister worden doorgevoerd, zullen de uitkomsten van je zoektermen van week tot week en van dag tot dag verschillen. Als je het recht wilt opbouwen een specifieke bedrijfsnaam te voeren, moet je die naam ook echt in de praktijk gebruik. Je met een naam inschrijven in het register is niet vereist of afdoende.

Stap drie: beoordeel de bedrijfsnamen die je kunt vinden

Gevonden bedrijfsnamen kunnen voor verwarring zorgen. Of dat inderdaad zo is, moet je zelf beoordelen. Je kan voor een andere naam kiezen, maar voor je dat doet willen we je op de volgende zaken wijzen:

Zijn de namen door elkaar te halen?

De door de zoektool opgediepte namen lijken erg op jouw ingevulde zoekwoorden. Een bedrijfsnaam bestaat doorgaans uit een kerndeel en aanvullende beschrijvende delen. Denk bijvoorbeeld eens aan het (fictieve) merk ‘Neptunus Chocolade’. Er zullen ongetwijfelde meerdere namen zijn met ‘Chocolade’ als beschrijvend deel, maar hoe meer namen er met ‘Neptunus’ zijn, hoe minder authentiek jouw bedrijfsnaam zal lijken. Het kerngedeelte leidt tot de meeste verwarring, terwijl de verwarring bij het beschrijvende deel heel erg beperkt blijft.

Worden er vergelijkbare activiteiten verricht?

Wie zijn bedrijfsnaam gaat checken, merkt dat er bij de uitkomsten van zijn zoekopdrachten ook altijd staat vermeld in welke sector het bedrijf staat ingeschreven. Je kunt meer over het bedrijf in kwestie te weten komen door bijvoorbeeld te kijken of het een eigen website heeft. Ook al is er geen sprake van overlap, maar lijkt je bedrijfsnaam in het bijzonder op een bedrijf dat in heel Nederland bekend is (denk bijvoorbeeld aan Jumbo), kan er verwarring ontstaan.

Zouden activiteiten in de toekomst kunnen overlappen?

Bij het checken van bedrijfsnaam geeft de tool ook aan waar een bedrijf gevestigd is. Waar het bedrijf gevestigd is, zegt weer iets over de afzetmarkt van het bedrijf en of die mogelijkerwijs met die van jou zal overlappen. Internet kan de afzetmarkt van een bedrijf hebben vergroot. Het is altijd raadzaam te controleren of een bedrijf met een naam als die van jou nationaal actief is of slechts regionaal – dus vermoedelijk in zijn eigen vaarwater blijft.

Stap vier: ga na of jouw bedrijfsnaam al als domein- of merknaam wordt gebruikt

Weet je niet helemaal zeker of jouw bedrijfsnaam uniek is? Je hebt altijd de mogelijkheid een handelsnaamonderzoek uit te laten voeren door een professioneel bedrijf, bijvoorbeeld een merkbureau. Dit kan al je twijfel voor je wegnemen. Bij het checken van je bedrijfsnaam is het ook van belang dat je controleert of die naam al bekend is als domein- of merknaam. Het controleren van merknamen doe je bij het eerder genoemde BBIE. Het checken van je bedrijfsnaam voor domeinbeschikbaarheid doe je bij het SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie).

Ga ook de namen van buitenlandse bedrijven na

Je kunt de bedrijfsnaam checken van buitenlandse bedrijven. Zo weet je meteen of er ergens in het buitenland bedrijven zijn met dezelfde naam als de jouwe. Dat voorkomt mogelijke complicaties indien jij ooit de stap naar de internationale markt wil maken, of als het bedrijf uit het buitenland naar Nederland exporteert of gaat exporteren. Je kunt de details heel eenvoudig achterhalen met behulp van Google of van een gelijksoortige online zoekmachine. Indien je specifiek binnen de Benelux zoekt, kan je terecht bij het BBIE online (Benelux Bureau voor het Intellectuele Eigendom).

De bescherming die de Handelsnaamwet biedt

De Handelsnaamwet is in het leven geroepen om de eerste persoon/onderneming te beschermen die een bepaalde handelsnaam gebruikt. Om onder de bescherming te vallen, hoeft de naam niet te zijn opgenomen in het Handelsregister. Indien je in conflict raakt met iemand die jouw handelsnaam gebruikt, heb je de optie het dringende verzoek te sturen dat de naam wordt veranderd. Mocht dat niet baten, dan kan je de persoon voor de kantonrechter dagen.

Een bedrijfsnaam laten inschrijven

Voor je je bedrijfsnaam bij de Kamer Van Koophandel laat registreren, moet je eerst je bedrijf in het Handelsregister op laten nemen. Als je je bij de KVK inschrijft, zal de naam worden geregistreerd. Eventueel kan je later via het wijzigingsformulier een bedrijfsnaam toevoegen of de naam wijzigen.
Voor je van start gaat moet je dus wel eerst je bedrijfsnaam checken.

bedrijfsnaam onderzoeken

Controleer je bedrijfsnaam aan de hand van deze checklist

 • Duidelijk of speels: wat is de insteek van jouw bedrijf?
 • Hoe herkenbaar is de bedrijfsnaam?
 • Gebruik je naam niet als extra promotiemiddel, maar als kern van je identiteit
 • In hoeverre is de bedrijfsnaam doelgroepgericht?
 • Liggen de bedrijfsnaam en de voorwaarden in dezelfde lijn?
 • Ben je zowel binnen Nederland als erbuiten georiënteerd?

Waarom je merk checken bij deponeerjemerk.nl? 

Deponeerjemerk.nl is een professioneel, no-nonsense merkenbureau. Wij geven praktische adviezen en houden van snelheid en duidelijkheid. We hebben geen hoge overheadkosten en bieden daarom scherpe tarieven. Onze expertise ligt volledig op het terrein van merkenrecht en wij kunnen je ook bijstaan bij merkconflicten. Je merknaam checken doe je dus snel en eenvoudig bij deponeerjemerk.nl.