Wat zijn de kosten van een merkregistratie?

Een merknaam registreren brengt kosten met zich mee. Hoe hoog deze kosten zijn is afhankelijk van verschillende factoren. Op deze pagina geven we uitleg over deze factoren en een overzicht van de te verwachten kosten bij een merkregistratie. Kom je er niet uit en wil je meer informatie? Neem dan vooral contact met ons op. We leggen het graag aan je uit.

Keuze voor regio

De kosten van een merkregistratie hangen af van het gebied waarin je bescherming zoekt. Zoek je bescherming in de Benelux, EU of zelfs internationaal. Afhankelijk daarvan weet je de kosten voor jouw merknaam of logo

Als je buiten de Benelux of EU actief bent, is het belangrijk dat de juiste depotstrategie wordt bepaald, waarbij wordt bekeken of een nationale aanvraag voldoende is of dat een internationaal depot moet worden voorbereid. Dit laatste kan veel voordeliger zijn dan nationale merkdepots, maar is pas aantrekkelijk als meerdere landen of in veel klassen geregistreerd wordt.

Soort Merk

Je kunt verschillende soorten merken deponeren. De belangrijkste soorten zijn: het zuivere woordmerk, het beeldmerk en een gecombineerd woord-beeldmerk. Deze drie opties worden door de merk-instanties als drie afzonderlijke depots beschouwd en dus ook afzonderlijk berekend. Wil je bijvoorbeeld een woordmerk en een beeldmerk registreren dan betaal je dus de wettelijke taksen (depotkosten) van de merk-instantie voor twee merkdepots naast het honorarium van het merkenbureau dat voor jou de depots verricht.

Korting bij meerdere depots

Bij meerdere depots geldt ten aanzien van het 2e (en volgende) depot 25% korting op het honorarium van deponeerjemerk.nl! Voorwaarde is wel dat het woord- en woord/beeldmerk bij elkaar horen en bij dezelfde merk-instantie gedeponeerd worden.

Aantal klassen

Een merk wordt geregistreerd in verschillende waren- en/of dienstenklassen. Deze klassen beschrijven wat je met je merk doet. Er zijn maar liefst 45 verschillende waren- en dienstenklassen. In de regel volstaat het om in 2 – 5 klassen te registreren, maar dat hangt helemaal af van het soort product of dienst dat je aanbiedt. Je betaalt een fee (wettelijke taksen/depotkosten) per klasse dus hoe meer klassen je wilt beschermen, hoe duurder het wordt. Zie de tabellen hieronder voor de kosten van de merkregistratie per klasse in de verschillende regio’s.

Kosten overheidsinstantie

Zoals we hierboven al hebben aangegeven, heb je – afhankelijk van de regio waarin je een merk wil registreren – te maken met de kosten van de overheid en het merkenbureau.

Zo kunnen internationale aanvragen worden gedaan voor landen die zijn aangesloten bij het Verdrag van Madrid, maar elk land afzonderlijk heeft ook een eigen (Nationaal) merkenregister. Zo kun je dus ook in Duitsland, Frankrijk of de UK terecht. Deze merk-instanties rekenen het registreren van een merk doorgaans een basistarief inclusief registratie in één waren- of diensten klasse. Heb je meer klassen nodig voor jouw merkdepot dan wordt er per extra klasse een extra bedrag gerekend. Deze bedragen zijn terug te vinden in de tabellen hieronder.

kosten merkregistratie

Kosten merkenbureau

Wanneer je een merkenbureau wilt inschakelen voor het registreren van je merk dan moet je tevens rekening houden met het honorarium van het merkenbureau. De tarieven die hiervoor worden gevraagd lopen sterk uiteen. Let er bij een vergelijking op dat je geen appels met peren vergelijkt. Sommige kantoren bieden hun diensten aan, uitgesplitst naar de verschillende fasen in het hele proces van merkdepot tot registratie. Het vooronderzoek naar een merk wordt dan bijvoorbeeld apart berekend. Voor het opstellen van de classificatie (klassen) wordt per klasse een tarief berekend en ook het indienen van het depot. Let hier goed op!

Eén tarief

Bij deponeerjemerk.nl betaal je voor het gehele depotraject één tarief. Dit tarief dekt alle fasen van het merkdepot (advies, vooronderzoek, opstellen classificatie en depot), dus geen verrassingen achteraf!

Merk vernieuwen

Een geregistreerd merk geniet bescherming gedurende een periode van 10 jaar. Dit geldt voor zowel Benelux merken, EU merken als Internationale merken. Een merk kan echter steeds weer met 10 jaar vernieuwd (verlengd) worden en daarvoor gelden specifieke tarieven. Bekijk hiervoor de pagina merknaam verlengen.

Is jouw merk nog vrij om te registreren?

Kosten merkregistratie Benelux

In de onderstaande tabel zie je het basistarief dat gerekend wordt inclusief registratie in 1 klasse. Daarnaast zie je de wettelijke kosten per extra klasse. Ook vermelden we het tarief van deponeerjemerk.nl. Wij hanteren 1 tarief voor het deponeren van woord- en gecombineerde woord/beeldmerken, ongeacht het aantal klassen! In ons tarief zijn dus alle werkzaamheden (advies, onderzoek, classificatie en depot) inbegrepen voor het verrichten van jouw merkdepot in de Benelux.

Basistarief Inclusief 1 klasse
Basistarief
Benelux merkenbureau
€244,-
Tarief deponeerjemerk.nl
Ongeacht aantal klassen
€300,-
Merk in 1 klasse
Totaal tarief
€544,-
Bedragen zijn excl. BTW.
+ Tweede klasse
Basistarief
per klasse
€27,-
Tarief deponeerjemerk.nl
Extra klassen
€28,-
Merk in 2 klassen
Totaal tarief
€599,-
+ Elke extra klasse
Basistarief
per klasse
€81,-
Tarief deponeerjemerk.nl
Extra klassen
€44,-
Merk in 3 klassen
Totaal tarief
€724,-

Rekenvoorbeeld

Voorbeeld m.b.t. de berekening van de totale kosten van merkdepot in de Benelux: stel je wilt je woordmerk registreren voor de o.a. kleding (klasse 25), boeken (16) en spelletjes (28). In totaal dus 1 depot en 3 klassen.

Bedragen zijn excl. BTW.
1x €244,- Basistarief Benelux merk
1x €27,- De tweede klasse
1x €81,- De derde klasse
€352,- Wettelijke taksen (depotkosten)
+ €372,- Totaal tarief voor deponeerjemerk.nl
€724,- Totale kosten voor merkdepot van 1 Benelux merk

Merknaam registreren kosten Europa (Uniemerk)

In de onderstaande tabel vind je het basistarief voor de EU inclusief 1 klasse. Daarnaast zie je de kosten per extra klasse. Ook vermelden we het tarief van deponeerjemerk.nl. Wij hanteren 1 tarief voor het deponeren van woord- en gecombineerde woord/beeldmerken, ongeacht het aantal klassen! In ons tarief zijn dus alle werkzaamheden inbegrepen (advies, onderzoek, classificatie en depot) voor het verrichten van jouw merkdepot in de EU.

Een EU merkdepot (Uniemerk) betreft een merkdepot voor de aangesloten EU-landen, dus niet voor geheel Europa!

Basistarief Inclusief 1 klasse
Basistarief
Europees merkenbureau
€850,-
Tarief deponeerjemerk.nl
Ongeacht aantal klassen
€500,-
Merk in 1 klasse
Totaal tarief
€1350,-
Bedragen zijn excl. BTW.
+ Tweede klasse
Basistarief
per klasse
€50,-
Tarief deponeerjemerk.nl
Extra klassen
€30,-
Merk in 2 klassen
Totaal tarief
€1430,-
+ Elke extra klasse
Basistarief
per klasse
€150,-
Tarief deponeerjemerk.nl
Extra klassen
€30,-
Merk in 3 klassen
Totaal tarief
€1610,-

Rekenvoorbeeld

Voorbeeld m.b.t. de berekening van de totale kosten van het merkdepot in de EU: stel je wilt je woordmerk registreren voor o.a. kleding (klasse 25), boeken (16) en spelletjes (28). In totaal gaat het dan om 1 depot en 3 klassen.

1x €850,- Basistarief EU merk
1x €50,- De tweede klasse
1x €150,- De derde klasse
€1.050,- Wettelijke taksen (depotkosten)
+ €560,- Totaal tarief voor deponeerjemerk.nl
€1.610,- Totale kosten voor merkdepot van 1 EU merk
Bedragen zijn excl. BTW.

Merknaam registreren kosten Internationaal

Een internationaal merk is altijd een uitbreiding op een bestaand Nationaal basismerk, bijvoorbeeld een Benelux merk of Uniemerk. Dit betekent dus dat eerst één van bovenstaande depots gedaan moet worden alvorens je Internationaal kan uitbreiden naar andere landen. 

Je betaalt voor een Internationale merkregistratie naast het basismerk (als je nog geen merk hebt), het basistarief van het WIPO, een tarief per land waar je je merk wilt uitbreiden, een doorgeleidingsfee van het Nationale merkenregister en het tarief van deponeerjemerk.nl.

Heb je al een basismerk in de Benelux of EU? Bekijk hieronder dan wat de kosten voor een Internationale merkregistratie zijn.

deponeerjemerk.nl hanteert 1 basistarief voor het deponeren van woord- en gecombineerde woord/beeldmerken, ongeacht het aantal klassen! In ons tarief zijn dus alle werkzaamheden inbegrepen (advies, onderzoek, classificatie en depot) voor het verrichten van jouw Internationale merkdepot.

Doorgeleidingsfee

Wanneer je jouw basismerk in de Benelux of EU wilt uitbreiden naar één of meerdere landen dan betaal je hiervoor een doorgeleidingsfee aan het merkenregister waar jouw basismerk is geregistreerd. Zij sturen het dossier van jouw merkregistratie naar het WIPO. Jouw eerdere Nationale merk wordt zo dan de basisregistratie op basis waarvan er naar andere landen (Internationaal) kan worden uitgebreid.

Internationaal
Tarief Basismerk
Benelux of EU merk
zie kosten BX of EU
Basistarief WIPO
Europees merkenbureau
minimaal €697,-
woordmerk
minimaal €964,-
beeldmerk of gecombineerd woord-/beeldmerk
Tarief deponeerjemerk.nl
Ongeacht aantal klassen
€500,-
Fee per land
minimaal €300,-
Bedragen zijn excl. BTW.

Is jouw merk nog vrij om te registreren?