Hoe registreer je een merk?

Je merknaam registreren begint met het deponeren van je merk. Essentieel hierbij is dat je onderzoekt of jouw merk beschikbaar is én aan alle vereisten voldoet.

Merknaam registreren

Je merknaam registreren begint met goed onderzoek naar de beschikbaarheid, controle van de eisen waaraan een merk moet voldoen, optimalisatie van de beschermingsomvang die het merk nodig heeft en het uiteindelijke depot van je merk .Er komt namelijk nog wel wat bij kijken, met name ook in juridisch opzicht. En voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen.

Want een merknaam registreren doe je niet zomaar. Er komt veel bij kijken. Wat kan een merk zijn en wat niet? Is het merk van jouw keuze überhaupt nog wel vrij. In welke klassen moet je registreren en voor welke regio? Wat zijn de kosten? Zomaar een paar vragen die een rol spelen bij het registreren van een merknaam. Wij geven antwoord op al je vragen.

1. Gebruik de merkchecker of vraag een gratis eerste advies.

Om snel een inschatting van de kosten te verkrijgen en een advies te ontvangen over de kansen op een succesvolle merkregistratie adviseren we je eerst de Merkchecker te gebruiken of gebruik onze optie voor een gratis 1e advies. Door de Merkchecker te gebruiken ontvang je snel duidelijkheid over jouw voorgenomen merkinschrijving. Je doorloopt de stappen van de Merkchecker en ontvangt direct informatie over je aanvraag en een inschatting van de kosten.

Daarnaast geven we je ook -doorgaans al binnen 24 uur- een gratis 1e advies over de juridische haalbaarheid van jouw voorgenomen merkdepot en tevens onderzoeken we via een quick-scan of jouw merk nog vrij is voor de waren en diensten die jij wilt aanbieden. Zo heb je dus snel duidelijkheid.

merknaam registreren

Is je merk te beschermen?

2. Soorten merken en het nut van een merkonderzoek.

Voordat je een merk deponeert moet er een goed vooronderzoek gedaan worden. Dit onderzoek doen wij voor je. We onderzoeken of jouw voorgenomen merknaam wel echt een merk kan zijn. Zo doen we onderzoek naar de vraag of het merk wel voldoet aan de juridische eisen die worden gesteld aan een merkregistratie. Als een merk bijvoorbeeld te beschrijvend is wordt het geweigerd. Je bent de wettelijke depotkosten dan kwijt. Ook wordt er onderzoek gedaan naar eerdere merkhouders, zodat je onnodig bezwaar van eerdere merkhouders kunt voorkomen.

We geven daarnaast uiteraard ook advies over het soort merk dat jij het beste kunt gaan registreren.

De volgende soorten merken kunnen worden geregistreerd:

Wat is een woordmerk?

De meest ruime bescherming krijg je als je jouw merknaam registreert als een zuiver woordmerk. In het geval van NIKE is ‘NIKE’ de merknaam; in juridisch jargon is dit het woordmerk. Het maakt dan niet uit of NIKE op de bekende grafische (schuine) manier wordt weergegeven, in kleine letters of hoofdletters.

Met een woordmerk kan je in principe ieder gebruik dat een ander maakt van datzelfde teken verbieden. Onder andere indien die ander het teken gebruikt voor dezelfde waren en/of diensten en daardoor verwarring bij de consument kan ontstaan. 

merk registreren

NIKE heeft uiteraard woordmerk bescherming verkregen voor haar sportartikelen. NIKE kan zich bovendien – gelet op haar bekende merk – beroepen op een ruimere bescherming, die niet enkel ziet op sportartikelen.

Wat is een gecombineerd woord / beeldmerk?

Een gecombineerd woord/beeldmerk bestaat uit een beeldmerk met woordelementen. Om bij het voorbeeld van NIKE te blijven zie de afbeelding hiernaast.

Het is belangrijk om je te beseffen dat registratie van een beeldmerk met woordelementen bescherming biedt voor het teken als geheel en dus niet voor de afzonderlijke delen. Dus het woordelement ‘NIKE’ is – als NIKE enkel dit logo zou registreren- niet apart geregistreerd. Bij gebruik van een beeldmerk met woordelementen is het dus ook altijd verstandig om tevens het woordelement als woordmerk te registreren.

Nike logo

Wat is een beeldmerk?

Een ‘zuiver’ beeldmerk bestaat uitsluitend uit een beeldelement, waarin dus verder geen woorden, letters of cijfers voorkomen. Bij NIKE is dat uiteraard de kenmerkende Swoosh.

Er zijn echter nog veel meer mogelijkheden. Zo kun je onder andere ook een vormmerk, kleurmerk of zelfs een geluidsmerk vastleggen.

Nike beeldmerk

Onderscheidend vermogen vereist

Je maakt alleen kans op een merkregistratie als jouw merk onderscheidend genoeg is en dat betekent dat het niet te beschrijvend mag zijn. Stel jij wilt fietsen op de markt brengen onder de merknaam BIKE. Een dergelijk merk zal niet geaccepteerd worden voor fietsen vanwege het gebrek aan onderscheidend vermogen. Je merk mag dus niet direct iets zeggen over de producten of diensten die je aanbiedt.

Merknaam niet onderscheidend genoeg; wat dan?

Als blijkt dat jouw merknaam juridisch gezien niet onderscheidend genoeg is kun je er voor kiezen om een beeldelement aan je merk toe te voegen (logo). Het onderscheidend vermogen van jouw merk wordt dan geleverd door het beeldelement. Denk aan het toevoegen van een logo aan je merknaam of een bijzondere weergave/schrijfwijze van je merknaam. Dit wordt ook wel een gecombineerd woord/beeldmerk of beeldmerk met woordelementen genoemd (zie hiernaast). Denk aan het merk ‘At the locals’ voor reistips van de lokale bevolking. Strikt genomen te beschrijvend, maar door toevoeging van een beeldelement kan zo’n merk dan wel worden geaccepteerd.

logo At the locals

De standaardclassificatie is vaak veel te breed, waardoor jouw merk vatbaar is voor vernietiging.

3. Merkadvies over regio en classificatie.

In deze stap brengen wij advies uit over de regio waarin je het beste jouw merk zou kunnen registreren en de classificatie. In nauw overleg wordt de classificatie van de producten en diensten die jij aanbiedt opgesteld. Zo wordt jouw merk beschermd voor de juiste producten en diensten. Classificeren is een vak. De standaardclassificatie is vaak veel te breed, waardoor jouw merk vatbaar is voor vernietiging. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Niet alleen de producten en diensten die je nu al voert nemen we mee in de classificatie, maar ook producten en diensten die je mogelijk in de nabije toekomst nog gaat voeren. Daarnaast wordt er strategisch mee gedacht over welk(e) merk(en) je het beste zou kunnen inschrijven en op welke wijze eventueel Internationaal uit te breiden. Door ons in te schakelen vergroot je dus de kans op een succesvolle merkinschrijving.

Hoe werkt het classificatiesysteem?

Je kunt een merk laten registreren voor waren- en/of dienstenklassen. Er zijn 34 warenklassen en 11 dienstenklassen. Zo is er bijvoorbeeld een klasse waaronder chemische producten vallen, maar ook een klasse voor kleding of de organisatie van evenementen. Het gaat erom dat je vooraf bedenkt waarvoor je je merk gaat gebruiken. Let op: de klassen in het overzicht zijn erg generiek. Het gaat erom dat je binnen de relevante klassen jouw product en/of dienst, zo specifiek mogelijk omschrijft. Probeer je kernactiviteiten goed samen te vatten en ook alvast te kijken naar de toekomst. Om dit goed te doen wordt vaak een merkenbureau ingeschakeld.

Zo heeft Nike de naam Nike uiteraard geregistreerd voor kleding en schoenen, maar ook voor overige sportartikelen, tassen en zelfs zakelijke sponsoring. Je moet als merkhouder dus vooruitdenken. Je wil niet alleen de producten/diensten die je op dit moment aanbiedt beschermen, maar ook die producten/diensten die nog in ontwikkeling zijn of waar je stilletjes van droomt. Kortom, wat doe ik nu, maar vooral straks met mijn merk?

merk beschermen

In welke regio kan ik mijn merk registreren?

Dit hangt sterk af van het afzetgebied van jouw producten of diensten. Richt je je enkel op Nederland en heb je verder geen ambitie om de wereld te veroveren, dan volstaat een merk in de Benelux. Verkoop je ook daarbuiten dan is het vaak verstandig (ook gelet op de kosten) om direct voor een Uniemerk (EU-merk) te gaan. Ga je echt ‘global’ met je merk, dan kan je altijd Internationaal uitbreiden naar bijvoorbeeld de US of China op basis van een Benelux of Uniemerk. Internationale uitbreiding van een merk is altijd gebaseerd op een eerder Nationaal merk. Dus stel dat je kledingmerk aardig loopt in de Benelux en je wilt uitbreiden naar de Verenigde Staten. Dan kun je op basis van je eerdere Benelux merkregistratie het merk ook in dat land beschermen. Land voor land kun je zo je merk veilig stellen voor die landen waar je actief bent. Een Internationaal merkdepot vindt plaats bij het internationale merkenregister van het WIPO (World Intellectual Property Organization).

Kan ik ook zelf een merknaam registreren?

Ja dat kan uiteraard. Je kunt in principe zelf het merkdepot indienen. Veel merkhouders kiezen er echter voor om een merkengemachtigde van een merkenbureau in te schakelen. Er komt namelijk nog wel wat kijken bij een succesvolle merkregistratie.

merk deponeren

Is je merk te beschermen?

4. Merk deponeren bij officiële instantie. Hoe werkt dat?

Na het onderzoek en het opstellen van de classificatie dienen wij het merk in via de portal van het betreffende merkenregister. Er volgt dan eerst een onderzoek vanuit het merkenregister of het merk voldoet aan alle vereisten. Soms komt er een regularisatie en moet de classificatie nog iets worden aangepast of er moet omtrent de deposant iets worden verduidelijkt. Als alles in orde is wordt jouw merkdepot gepubliceerd.

Publicatie-fase

In de Benelux is er een 2 maanden durende publicatie-fase en in de EU 3 maanden. Gedurende die periode kunnen eerdere merkhouders die bezwaar hebben tegen jouw merkregistratie oppositie (lees: bezwaar) indienen. Dat kunnen bijvoorbeeld merkhouders zijn met een merknaam die lijkt op jouw merkdepot waardoor ze verwarring vrezen. Juist door vooraf een gedegen onderzoek door ons te laten uitvoeren (ook naar niet-identieke merknamen) kun je de kans op oppositie voorkomen. Helemaal uitsluiten kunnen we niet. Er komen soms vreemde opposities binnen die echt niet waren te voorzien. Vaak kunnen we die afhandelen door snel in contact te treden met de eerdere merkhouder, de classificatie te verduidelijken of zelfs een co-existentie overeenkomst te sluiten met zo’n eerdere merkhouder. 

merknaam deponeren

Indien er verder geen oppositie wordt ingediend, deze wordt ingetrokken of afgewezen zal het merk worden ingeschreven. Voor zowel Benelux, Uniemerken als Internationale merken geldt dat deze 10 jaar geldig zijn vanaf de depotdatum. Na die 10 jaar kan je merk telkens met 10 jaar worden vernieuwd.

5. Merknaam registreren. Wat zijn de kosten?

De kosten van een merkregistratie zijn opgebouwd als volgt:

Tarief Merkenregister

Basistarief van het betreffende merkenregister (overheidsinstantie) eventueel te vermeerderen met de tarieven die gelden voor extra klassen.

Kaart Benelux

Kosten merk registreren Benelux

In de Benelux is het basistarief voor 1 klasse 244 euro. Voor de tweede klasse betaal je 27 euro en voor elke volgende klasse 81 euro. Dus stel dat je een Benelux merk in 3 klassen wenst in te schrijven dan bedragen de vaste kosten van overheidswege €244 + €27 + €81 = € 352,00

Kaart van Europa

Kosten merk registreren Europa

In de EU bedraagt het basistarief voor 1 klasse 850 euro. De 2e klasse kost 50 euro en iedere klasse daarboven 150 euro. Dus stel dat je een Uniemerk (EU-merk) in 3 klassen wenst in te schrijven dan bedragen de vaste kosten van overheidswege €850 + €50 + €150 = € 1.050,00.

Kaart van de wereld

Kosten internationale uitbreiding

Bij een Internationale uitbreiding van je merk hangt het sterk af van het aantal landen waarvoor je inschrijving zoekt.

Let op! Een Internationale uitbreiding is altijd gebaseerd op een eerder Nationale merkregistratie (bijvoorbeeld Benelux of EU). Houd rekening met minimaal € 850,00 aan vaste kosten van overheidswege voor uitbreiding naar 1 land op basis van een eerder Benelux merk en € 1.200,00 op basis een eerder Uniemerk.

Honorarium merkenbureau

Wanneer je een merkenbureau inschakelt zal er een fee voor die dienstverlening verschuldigd zijn. Deponeerjemerk.nl kiest er voor om haar fees heel transparant te houden. Veel merkenbureaus werken met een basishonorarium. Wij doen dat niet. Je betaalt slechts 1 tarief. Voor een Benelux merk brengen we € 300,00 in rekening en voor een Uniemerk en Internationaal merk € 500,00. Dit is voor de eerste klasse. Tarief voor de tweede klasse en vanaf de derde klasse komen hierbij.

6. Merkregistratie door officiële instantie.

Op het moment dat het merk is ingeschreven ontvang je een digitaal certificaat van de merkinschrijving. Vroeger ging dat nog op papier (sommige landen doen dat nog), maar in de Benelux en EU is het inmiddels een digitaal certificaat. Je merkregistratie is 10 jaar geldig vanaf de depotdatum.

Certificaat merknaam registratie

7. Merkbewaking door merkgemachtigde. Is dat nodig?

Je wilt je merk graag sterk houden en niet dat andere merkhouders op de markt komen met een identiek of sterk overeenstemmend merk. Door je merk te laten bewaken wordt je op de hoogte gehouden van latere merken die worden gedeponeerd. Als een dergelijk merk (we noemen het in jargon eigenlijk ‘teken’ omdat het nog geen merk is) identiek is aan jouw merk en gericht is op dezelfde producten en diensten dan kan je oppositie (bezwaar) instellen tegen dat merkdepot en zo voorkomen dat het wordt ingeschreven. Zo houd jij je merk sterk voor de producten en diensten die jij aanbiedt.

De kosten zijn afhankelijk van het aantal klassen dat je laat bewaken en ook het gebied waarin je de bewaking wenst. Het is verstandig om sowieso je belangrijkste product of dienst qua klasse te laten bewaken. Houd rekening met minimaal 250 euro op jaarbasis. Door tijdig een potentiële merkinbreuk te signaleren voorkom je onaangename verrassingen en ook kostbare juridische procedures achteraf.

merknaam aanvragen

8. Eventueel merkconflict tijdens registratie of bewaking van merk.

Deze laatste stap sla je natuurlijk liever over. Maar het komt soms voor dat er een merkconflict ontstaat. Zoals in stap 4 al aangegeven kan een merkconflict al ontstaan tijdens de publicatiefase van jouw merk omdat een eerdere merkhouder het niet zit zitten dat jij jouw merk wil gaan inschrijven.

Maar ook nadat je merk al is ingeschreven kan er nog een merkconflict komen omdat de eerdere merkhouder bijvoorbeeld geen bewaking op het merk had en pas als jij op de markt komt wakker wordt. Erg vervelend als je al een container met producten hebt besteld of je volledige huisstijl al hebt ontwikkeld. In beide gevallen zoeken wij als merkenbureau contact met de eerdere merkhouder.

Een merk registreren is niet eenvoudig. Een gedegen onderzoek, goed advies en juridische kennis zijn hierbij belangrijk. Wil je weten of jouw merk geregistreerd kan worden? Of heb je hulp nodig? Vraag dan een gratis 1e advies aan of doe de merkcheck.