Merkonderzoek

Gratis

Je kunt hier gratis online jouw merk onderzoeken, zodat je de kans op bezwaar door oudere merken verkleint.

Snel

Je krijgt het onderzoek eigenlijk altijd dezelfde dag, maar sowieso binnen 24 uur als je op werkdagen aanvraagt.

Zekerheid

Het onderzoek geeft je het juiste inzicht, zodat je weet wat de kansen en risico's voor jouw merkaanvraag zijn.

Hoe kun je een handelsnaam checken?

Je handelsnaam check je door te kijken in het handelsregister en merkenregister. Hierbij is het belangrijk om te weten dat niet alleen identieke, maar ook gelijkende namen bezwaar kunnen maken tegen jouw handelsnaam.

Naast de registers kun je ook zoeken in Google, maar dat geeft je geen compleet beeld of de handelsnaam beschikbaar is als merk. Veel merken worden namelijk eerst geregistreerd en dan pas online vindbaar gemaakt door de eigenaar.

Naast de zoekresultaten helpt het ook om jezelf een aantal vragen te stellen. Hierbij beoordeel je of jouw potentiële bedrijfsnaam uniek genoeg is.

 • Hoe vergelijkbaar zijn de namen?

De zoekresultaten die de tool geeft, lijken op de door jou verzonnen bedrijfsnaam. Het is aan jou om te beoordelen of ze voldoende onderscheidend zijn.

 • Betreft het dezelfde activiteiten?

In de zoekresultaten staat ook in welke sector de bedrijfsnaam actief is. Doe hier nader onderzoek naar. Het is onverstandig een vergelijkbare naam te nemen uit een zelfde sector. Maar ook activiteiten die niet direct concurrerend zijn, kunnen tot verwarring leiden.

 • Ben je werkzaam in dezelfde regio?

Tevens staat in de zoekresultaten de plaats waar het bedrijf gevestigd is en in welke regio de doelgroep zich bevindt. Dit heet de ‘werkingssfeer’. Omdat online steeds bepalender wordt, wordt de werkingssfeer alleen maar groter.

 • Hoe is de situatie in het buitenland?

Onderzoek of er buitenlandse namen bestaan die op die van jou lijken en of deze ook actief in Nederland. Zo ja, kies dan een andere naam.

Wat zijn de eisen aan een handelsnaam?

Voordat je het Handelsregister raadpleegt, dien je eerst twee andere stappen te zetten. Als eerst moet je voor jezelf duidelijk hebben wat de regels zijn rondom bedrijfsnamen. Hier komt een aantal zaken bij kijken:

 • Misleiding: de bedrijfsnaam mag zich niet anders voordoen. Voorbeeld: een eenmansadvocatenkantoor mag niet De Jong Advocaten heten. Dit doet voorkomen dat het een kantoor is met meerdere advocaten en dat is misleiding.
 • Leestekens en cijfers: alle cijfers en een aantal leestekens (@, &, + en -) worden geaccepteerd in een bedrijfsnaam. De tekens () ? ! * # / mogen alleen gebruikt worden als vervanging van een letter of als woordgrap.
 • Wettelijke bescherming: een aantal beroepen geniet wettelijke bescherming. Dit betekent dat je de titels van deze beroepen alleen mag gebruiken in je bedrijfsnaam als je zelf ook geregistreerd staat in het wettelijk register van de betreffende beroepsgroep. Voorbeeld: arts, apotheker en verpleegkundige zijn als medische titels wettelijk beschermd. Om deze titels in een bedrijfsnaam te gebruiken, moet je geregistreerd staan in het Register in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).
 • Bedrijfsnaam van een ander: het is niet toegestaan de bedrijfsnaam van een ander te gebruiken. Ook niet als hier toestemming voor is gegeven. Dit kan leiden tot verwarring bij de consument.
 • Variant op bestaande bedrijfsnaam: het is verleidelijk om een variant te bedenken op de bedrijfsnaam van een concurrent. Vanwege verwarring is dit niet toegestaan. Ook de constructie door de plaatsnaam erachter te plakken, is verboden. In zulke gevallen kan de concurrent jouw aanklagen voor merkinbreuk.
 • Trends: ook bedrijfsnamen hebben trends. Hier mag jij aan meedoen. Deze constructies zijn momenteel populair: shop2day, shop4you, shop by …’.
handelsnaam checken

Een naam bedenken

Als je de regels voor jezelf duidelijk hebt, is het tijd voor stap twee. Bij deze stap ga jij jouw bedrijfsnaam bedenken. Hier komt het aan op inspiratie. In het verleden was het een stuk simpeler om een bedrijfsnaam te bedenken. Vaak werd het een combinatie van beroep dat je uitoefende en je eigen achternaam. Zo eenvoudig is het tegenwoordig vaak niet meer. Door de enorme digitalisering is de concurrentie van ondernemers flink toegenomen en dus is het des te belangrijker om op te vallen.

Doe een brainstorm

Het proces voor het bedenken van een bedrijfsnaam begint met een brainstorm. Het is aan jou of dit alleen doet of met meerderen. Deze vragen geven richting aan jouw brainstormsessie:

 • Wat is de doelgroep van jouw bedrijf?
 • Wat bied je aan als bedrijf?
 • Wat is jouw unique selling point?
 • Wat wil je uitstralen als bedrijf?

Bij brainstormen draait het om out of the box denken. Je hoeft dus niet gelijk kritisch te zijn op alles wat je bedenkt. Je bent niet de eerste die voor een naam kiest, die aanvankelijk wel heel raar in de oren klonk.

Van brainstorm naar shortlist

Na de brainstormsessie kom je tot een shortlist met circa tien potentiële bedrijfsnamen. Deze namen kun je door de bedrijfsnamenchecker van de KvK halen. Deze tool controleert of jouw bedrijfsnaam al in het Handelsregister staat. Om het optimale uit de zoekmachine te halen, de volgende tips:

 • In zoekresultaten staat de eerste bedrijfsnaam, met daaronder mogelijke extra bedrijfsnamen. Deze kunnen allemaal lijken op die van jou.
 • Wees specifieker in je zoekopdracht bij veel zoekresultaten.
 • Een bedrijfsnaam met meerdere woorden? Zoek op het meest onderscheidende woord.
 • De zoekmachine heeft moeite met cijfers en leestekens. Dit levert weinig resultaten op of alleen de exacte match.
 • Zoek op verschillende schrijfwijzen van je bedrijfsnaam. Heb je bijvoorbeeld een bedrijfsnaam met het getal 4? Zoek dan ook op ‘for’ en ‘four’.
 • Houd er rekening mee dat de tool niet op klanken kan zoeken. Echter kunnen fonetische overeenkomsten tussen bedrijfsnamen wel tot verwarring leiden.
 • Soms tonen de zoekresultaten ook bedrijfsnamen die korter dan een jaar geleden zijn komen te vervallen
handelsnaam controleren

Check ook de domeinnaam

Tot slot is onderzoek naar de beschikbaarheid van de domeinnaam van belang. Het is onmisbaar om jouw bedrijfsnaam niet als domeinnaam te hebben. Daarom is het ook raadzaam om eerst de domeinnaam te registreren, alvorens de KvK-registratie in orde te brengen. Want in het Handelsregister wordt een registratie meteen openbaar en kan iemand hier misbruik van maken door gauw het domeinnaam vast te leggen, waardoor jij achter het net vist. Dat zou enorm zonde zijn als je net jouw perfecte bedrijfsnaam hebt gekozen.

Waarom je merk checken bij deponeerjemerk.nl? 

Deponeerjemerk.nl is een professioneel, no-nonsense merkenbureau. Wij geven praktische adviezen en houden van snelheid en duidelijkheid. We hebben geen hoge overheadkosten en bieden daarom scherpe tarieven. Onze expertise ligt volledig op het terrein van merkenrecht en wij kunnen je ook bijstaan bij merkinbreuk. Je handelsnaam checken om het als merk te registreren doe je dus snel en eenvoudig bij deponeerjemerk.nl.