Merkregistratie

Je merkregistratie start met het deponeren van je merk. Essentieel hierbij is dat je onderzoekt of jouw merk beschikbaar is én aan alle vereisten voldoet.

Gratis online onderzoek geeft je zekerheid.

Waarom is merkregistratie belangrijk?

De allerbelangrijkste reden voor goede registratie is rechtsbescherming. Als je merk wettelijk is beschermd, ben je beschermd tegen inbreuk door derden. Bovendien kan het zo zijn dat juist jij degene bent die inbreuk pleegt als je gebruik maakt van het merk dat je niet eerst hebt laten registreren. Je kunt aangesproken worden door iemand die merkrecht heeft op het merken die jij gebruikt. Met wat pech moet je dan een forse schadevergoeding betalen.

Concurrentie en piraterij

Het Ⓡ-teken mag je voeren als jouw merk wettelijk beschermd is. Juridisch gesproken heeft dit niet direct gelijk waarde, maar het is een symbool van authenticiteit dat je klanten zullen waarderen en je concurrenten kan afschrikken. Met behulp van dit teken laat je zien dat je bereid bent hard op te treden tegen elke vorm van inbreuk. Een geregistreerd merk helpt ook bij het opzetten van een franchise. Door jouw merk in licentie te geven of te verkopen, kan je merkregistratiegeld kunt vragen. Tot slot gaat registratie ook de praktijk van piraterij tegen.

De definitie van een merknaam

Een merknaam is in feite de naam van het handelsmerk. Je merknaam is een manier om je product of dienst van die van concurrenten te onderscheiden. Het geeft een gevoel van ‘eigenheid’ die specifiek met jou als producent verbonden is. Een klant kan zich er bovendien mee identificeren. Dit kan bijvoorbeeld door bescherming van het logo, de naam of en combinatie daarvan.

Hoe gaat merkregistratie in zijn werk?

  1. Het registreren bestaat uit een procedure van zes stappen:
    Er wordt onderzoek verricht
  2. De klassen worden bepaald
  3. Het merk wordt ingediend in de Benelux, de EU of internationaal
  4. Absolute gronden en formele eisen worden beoordeeld
  5. Er wordt een wettelijke bezwaartermijn vastgesteld 
  6. Het merk wordt in het merkenregister ingeschreven
merkregistratie

Is je merk te beschermen?

Wat kost het om je merk te laten registreren?

Dit is geheel afhankelijk van waar je je merk laat registreren. Het kan zijn dat je je beperkt tot de Benelux, maar je kan ook de rest van Europa aanwijzen. De totaalprijs is een samenstelling van de prijs van het depot, optimalisatie van de beschermingsomvang en merkbeheer.

Hoe moet je je merk registreren binnen de Benelux?

In de praktijk komt registratie neer op het online aanvragen van je merk in het officiële merkenregister via een merkenbureau. Je moet van tevoren wel controleren of jouw merknaam al een bestaande naam is. Er gelden ook andere eisen. Je naam mag bijvoorbeeld niet te beschrijvend zijn (het geeft té precies aan waar het product of de dienst om draait – denk aan de naam Worstenbroodjesmetkaas). Naast je merknaam kan je ook je logo deponeren. Je kunt er ook voor kiezen je handels- of bedrijfsnaam als merk te laten vastleggen. In totaal duurt het registreren in de Benelux zo’n 3 maanden.

registratie merk

Hoe moet je merknaam binnen Europa registreren?

Hiervoor moet je kiezen voor het Uniemerk. Via Uniemerk kan je je merknaam in één keer voor vrijwel heel Europa laten registreren. De rechtsbescherming geldt in ieder geval voor alle landen die verbonden zijn aan de Europese Unie. Het Bureau van de Europese Unie regelt de procedure. Het deponeren van je merk bij Uniemerk is relatief goedkoop, maar het in standhouden van registratie kan flink duur zijn. Doe van tevoren dus goed onderzoek om uit te vogelen of registratie voor jou een voordelige optie is en alles beschermd kan worden.

Hoe gaat registratie wereldwijd in zijn werk?

Er bestaat helaas geen wereldwijde organisatie voor merkregistratie, dus als je je merk over heel de wereld wilt laten beschermen, zal je dit volgens de nationale wetgeving moeten laten doen. Wel kan registreren van door jou gebruikte tekens registratiesysteem van Madrid in één hap je merk via alle aangesloten landen laten beschermen. Maak een goede overweging van wat in jouw geval gunstig is.

De standaardclassificatie is vaak veel te breed, waardoor jouw merk vatbaar is voor vernietiging.

De kosten van registratie internationaal

De kosten voor een internationale registratie verschillend per land. Daarbovenop komen vaak ook nog registratiekosten, die weer afhankelijk zijn van de basisregistratie die de EU of de Benelux gevoerd wordt.

Wanneer is merkregistratie verstandig?

De Kamer Van Koophandel kan goede beschrijving bieden op lokaal of regionaal niveau voor iedereen die hier zijn handelsnaam als merknaam inschrijft. Indien je landelijk of zelfs op het internationale vlak opereert, dan heb je meer bescherming nodig dan via de KvK.

Je merknaam controleren

Je kunt alleen merken laten registreren die nog niet door iemand anders geregistreerd zijn. Anders is er namelijk sprake van inbreuk op merkenrecht en kan je een juridische procedure aan je broek krijgen. Kijk van tevoren dus in het Merkenregister om te zien of jouw merk al geregistreerd is.

Het beschermen van je merknaam

Alleen als je naam gedeponeerd is, is het beschermd. Om je merknaam te deponeren, moet je aan drie materiële eisen voldoen, die in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom zijn opgenomen. De eisen zijn samengevat met: deugdelijkheid, geoorloofdheid en rechtmatigheid. Of aan de eerste twee eisen is voldaan onderzoekt het Merkenbureau zelf. Indien je niet zeker bent van je zaak, kan je op de website van het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom nalezen wat de eisen precies inhouden en of je eraan voldoet. De eis ‘rechtmatigheid’ komt pas in het spel als een derde partij de rechtmatigheid van het merk aanvecht.

De duur van merknaamregistratie

Je merk is in de regel 10 jaar beschermd. Gelukkig kan je het na tien jaar weer verlengen. Verlengen kan alleen als je aan kunt tonen dat je je merk actief gevoerd hebt.

Aanvullende zaken om in acht te nemen

Er worden meer merknamen geweigerd dan je in eerste instantie misschien zou denken. Bijvoorbeeld omdat ze een té beschrijvend karakter hebben, of omdat ze niet voldoen aan de drie wettelijk vastgestelde materiële eisen. De oppositieprocedure – wanneer iemand de rechtmatigheid van jouw merk betwijfelt en aanvecht – kan ook een streep door de rekening zetten. Wees dus zo verstandig om bij registratie een gespecialiseerde advocaat of jurist in te schakelen.

Is je merk te beschermen?

Door je merk te laten bewaken word je op de hoogte gehouden van latere merken die worden gedeponeerd.