Merkbewaking

Merkbewaking is essentieel om je merk volledig te kunnen beschermen en op tijd op te kunnen treden tegen andere partijen die merkinbreuk plegen door identieke of gelijkende merken aanvragen.

Wat is merkbewaking?

Merkbewaking is software die continu controleert of andere partijen merkinbreuk plegen door identieke of gelijkaardige merken aan te vragen en daarmee voor verwarring zorgen. Zonder merkbewaking is het niet mogelijk om op tijd te ontdekken of dit gebeurt. Omdat elke merkaanvraag maar een periode van twee of drie maanden kent waarbinnen je hiertegen bezwaar kunt maken, is het essentieel om je merk te bewaken. Dergelijke aanvragen die voor verwarring zorgen, worden namelijk niet geweigerd en zonder bezwaar gewoon ingeschreven.

Merkbescherming bestaat uit twee delen. De merkregistratie enerzijds en merkbewaking anderzijds. Alleen registratie, geeft 80% bescherming en dit maak je met bewakingssoftware 100%. Treed je niet op tegen aanvragen die mogelijk voor verwarring zorgen met jouw merk, dan verwateren je rechten. Om die reden neemt 96% van de organisaties merkbewaking.

Hoe werkt merk bewaken?

Bewakingssoftware controleert continu het merkenregister op identieke en gelijkaardige merken. Op het moment dat de intelligente software met artificial intelligence dergelijke merken ontdekt, krijgen we daarvan bericht.

Vervolgens ontvang je een uitgebreide risicoanalyse op drie niveaus van mogelijke inbreuk, zodat je kunt bepalen of je hiertegen wilt optreden of niet.

Mocht je niet willen dat een nieuwe merk dat voor verwarring met jouw merk zorgt wordt ingeschreven, dan kunnen we twee dingen doen. We kunnen een sommatie sturen waarbij we eisen dat de aanvraag wordt ingetrokken en gebruik wordt gestaakt. Dat is effectief en de voordeligste optie. Ook kunnen we direct, zonder brief vooraf oppositie instellen. Wordt geen gehoor gegeven aan de sommatie, dan is het ook mogelijk om oppositie in te stellen.

merkbewaking

Is je merk te beschermen?

Wat zijn de kosten van merkbewaking?

De kosten van merkbewaking zijn afhankelijk van waar je wilt bewaken. In de Benelux is het tarief 85 euro per jaar, voor de EU is dat 260 euro per jaar, wereldwijd is dat 450 euro en als je losse landen wilt bewaken, dan is het tarief hiervoor ook 85 euro per jaar.

De tarieven gelden voor 1 tot en met 3 klassen. Voor elke klasse daarboven geldt een toeslag van 20%.

merk bewaken

Door je merk te laten bewaken word je op de hoogte gehouden van latere merken die worden gedeponeerd.