woordmerk

Woordmerk

Hoe werkt een woordmerk registreren?

Wanneer je als organisatie producten en/of diensten op de markt brengt, heb je natuurlijk een sterk merk nodig. Er zijn veel dingen die een merk kunnen vormen. Zelfs kleuren en hologrammen zijn tegenwoordig toegestaan. De meeste partijen kiezen echter voor een woordmerk, een beeldmerk of een woordbeeldmerk. Die laatste twee worden ook wel een logo genoemd. Een woordmerk kan uit één of meerdere woorden bestaan, maar ook cijfers en leestekens bevatten. Met alleen het bedenken van een merk ben je er nog niet; wil je het goed kunnen beschermen, dan doorloop je een procedure van merkregistratie.

Wat is de functie van een merk?

Een merk zorgt voor herkenbaarheid bij (potentiële) klanten. De consument kan jouw goederen en diensten zo onderscheiden van de goederen en diensten van andere aanbieders. Dit wordt ook wel het onderscheidend vermogen van een merk genoemd. Dit vermogen zorgt niet alleen voor een sterkere positie op de markt, maar ook -mits je merk geregistreerd is- dat je kunt voorkomen dat anderen op jouw succes meeliften. Anderen kunnen dus niet ongestraft namaakproducten onder jouw naam gaan verkopen. Zo voorkom je dus omzetverlies en aantasting van je goede naam.

Wanneer is een woordmerk onderscheidend?

Om voor merkbescherming in aanmerking te komen, moet je woordmerk onderscheidend zijn. Sterker nog, een gebrek aan onderscheidend vermogen is zelfs de vaakst voorkomende reden voor afwijzing van een aanvraag tot merkbescherming. Om onderscheidend te zijn, mag je woordmerk niet te beschrijvend zijn, niet misleidend zijn en ook zichzelf niet aanprijzen. Een woordmerk fungeert dan wel mede als reclamemiddel, maar het mag geen waardeoordeel bevatten.

Redenen om voor een woordmerk te kiezen

Een woordmerk kan een sterk merk voor jouw producten en/of diensten zijn. Ze zijn extra krachtig wanneer het niet al te lange of ingewikkelde woorden betreft. Je wilt immers dat het grote publiek jouw merk makkelijk kan onthouden. Om diezelfde reden is een bijzondere of afwijkende spelling niet altijd aan te raden. De keuze voor een woordmerk is vooral voor de hand liggend wanneer je aan het roer van een jong bedrijf staat waarvan de naam nog nauwelijks bekend is. Ook wanneer je een heel bijzondere bedrijfsnaam hebt, heb je met enkel een woordmerk al een sterke impact.

Wanneer is er sprake van inbreuk?

Wanneer een woordmerk wordt geregistreerd wordt de exacte lettercombinatie zoals jij die bij de merkeninstantie aanlevert, vastgelegd. Dit betekent dat het woordmerk in exact deze samenstelling niet door andere bedrijven mag worden gebruikt voor hun commerciële activiteiten. Daarbij geldt echter wel een kanttekening: van inbreuk is enkel sprake wanneer iemand jouw woordmerk gebruikt voor dezelfde of zeer vergelijkbare producten en/of diensten. Overigens kun je ook bezwaar maken tegen derden wanneer zij een dusdanig gelijkend woordmerk gebruiken, dat er bij de consument verwarring kan optreden.

De classificatie van je producten en diensten

Het bovenstaande betekent daarom automatisch dat je goed moet nadenken over de klassen waarvoor je jouw woordmerk wilt gebruiken. Merkregistratie gebeurt door verreweg de meeste landen wereldwijd volgens het internationale Nice Classificatiesysteem, waarbij 34 productcategorieën en 11 dienstencategorieën worden onderscheiden. Denk ook na over mogelijke uitbreiding in de toekomst. Wil je over een tijdje ook producten van een andere categorie op de markt brengen? Dan kun je ook deze klassen het beste alvast vastleggen.

Een woordmerk in combinatie met een beeldmerk registreren

Heb je niet alleen een woordmerk ontwikkeld, maar heb je daar ook een beeldmerk aan toegevoegd? Veel ondernemers kiezen ervoor om dit complete logo te laten registreren om zo merkbescherming te verkrijgen. Waar ze echter niet bij stilstaan, is dat de bescherming in dat geval geldig is voor exact deze combinatie en niet voor de losse elementen afzonderlijk. Gaat iemand met enkel je woordmerk aan de haal, dan sta je juridisch dus niet sterk wanneer je hiertegen wilt optreden. Kies er dus het liefst voor om de elementen eveneens afzonderlijk te registreren.

Hoe ziet de merkregistratieprocedure eruit?

Wanneer je een registratieaanvraag voor je woordmerk indient, doorloop je een vaste procedure. Beschikbaarheid van het merk wordt niet gecontroleerd, dat moet je zelf doen voordat je het merk indient. Wel wordt gekeken of je al jouw producten en/of diensten duidelijk hebt omschreven en of je ze in de juiste klassen hebt ingedeeld en of het merk aan alle eisen voldoet. Is dit het geval, dan gaat men over tot publicatie. Merkhouders kunnen zich dan op de hoogte laten stellen van jouw intentie tot merkregistratie en eventueel bezwaar maken. Gebeurt dit niet, dan wordt jouw merk ingeschreven.

Wat als iemand inbreuk op jouw woordmerk maakt?

Is jouw woordmerk geregistreerd, dan kan middels merkbewaking direct worden gesignaleerd of iemand anders inbreuk pleegt op jouw exclusieve rechten of dit mogelijk dreigt te doen. Is dat het geval, dan onderneem je direct actie door iemand een brief te sturen waarin je hem of haar sommeert direct met deze commerciële activiteiten te stoppen. Bezwaar kun je niet alleen maken wanneer exact hetzelfde woordmerk wordt gebruikt, maar ook wanneer dit een woordmerk betreft dat dusdanig op de jouwe lijkt, dat er bij consumenten verwarring kan optreden.

Merk checken?

Krijg direct gratis een inschatting van de kansen op een succesvolle merkregistratie.