Merkbescherming

Merkbescherming begint met het deponeren van je merk. Essentieel hierbij is dat je onderzoekt of jouw merk beschikbaar is én aan alle vereisten voldoet.

Gratis merkonderzoek geeft je zekerheid.

Waarom moet je merkbescherming aanvragen?

Merkbescherming is iets wat voortvloeit uit de registratie van jouw merk. Een merk kan een naam zijn, maar ook een logo of een combinatie van beide. Ook andere zaken zoals kleuren en driedimensionale vormen kunnen deel uitmaken van een merk. Het belangrijkste doel van merkregistratie is het voorkomen van inbreuk. Van merkinbreuk is sprake wanneer iemand jouw merk gebruikt zonder jouw expliciete toestemming en hiermee dezelfde of zeer vergelijkbare goederen en/of diensten op de markt aanbiedt. De aanwezigheid van een merkregistratie maakt het optreden hiertegen mogelijk.

Wat zijn de voorwaarden voor bescherming?

Of je je verzoek tot het vastleggen van je merk nu lokaal of internationaal wilt indienen, je hebt altijd te maken met enkele voorwaarden. Voldoe je hier niet aan, dan zal weigering het gevolg zijn. Zo stellen de materiële eisen dat een merk deugdelijk, geoorloofd en rechtmatig dient te zijn. Dit betekent dat het merk niet te algemeen en beschrijvend mag zijn, dat je het daadwerkelijk moet gaan gebruiken en dat het niet te eenvoudig of juist te ingewikkeld is.

merkbescherming

Is je merk te beschermen?

Wat is de gang van zaken omtrent merkbescherming?

De procedure voor merkbescherming start altijd met merkonderzoek in het land of de landen waar je je product(en) en/of dienst(en) op de markt wilt brengen. Wanneer andere partijen rechten bezitten op het merk dat jij wilt vastleggen, zul je grote kans op bezwaar lopen. In de praktijk betekent dit dat je je merk zult moeten intrekken of aanpassen. Alhoewel dit voor de meeste ondernemers een grote teleurstelling is, voorkom je hiermee toekomstige problemen.

Merkregistratie: van onderzoek naar bescherming

Is het vooronderzoek eenmaal afgerond, dan kun je verder met de volgende stap in de richting van merkbescherming. Een belangrijk facet is het bepalen van de klassen waaronder jouw product of dienst komt te vallen. Classificering geschiedt volgens de Nice classificatie. De klassen behoren tot de belangrijkste punten van informatie die je bij de betreffende (nationale of internationale) merkenautoriteit inlevert. Zij starten vervolgens een onderzoek naar de formele vereisten. Ook krijgen derden de kans om binnen een bepaalde termijn bezwaar in te dienen. Na het succesvol doorlopen van de stappen wordt je merk voor tien jaar geregistreerd.

merk beschermen

De standaardclassificatie is vaak veel te breed, waardoor jouw merk vatbaar is voor vernietiging.

De 45 klassen voor goederen en diensten

Bij de instantie van welk land je je aanvraag ook indient, de classificatie is altijd van groot belang. Je geeft hierbij aan voor welk type producten en diensten je het merk wilt gebruiken en dus op welke gebieden je hierover het monopolie wenst te verkrijgen. Momenteel bestaan er 45 klassen: 34 voor goederen en 11 voor diensten. Je moet hierbij niet alleen denken aan waar je het nu voor gebruikt, maar ook in de toekomst.

De bezwaartermijn en oppositie

Elke merkenautoriteit die het formele onderzoek naar jouw aanvraag uitvoert, zal deze ook publiceren als het aan alle absolute gronden en formele vereisten voldoet. Oudere merkhouders kunnen hierdoor inzicht krijgen in nieuwe aanvragen. Wanneer zij vermoeden dat een potentieel nieuw merk in strijd is met hun rechten, kunnen zij bezwaar aantekenen. Hoe succesvol dit bezwaar is, is situatie-afhankelijk. In de registratieaanvraag is dit voor ondernemers die een merk willen laten beschermen een spannend punt. Echter is dit voor een ieder van groot belang. Ook jij kunt later op dezelfde manier tegen andere partijen optreden.

Is je merk te beschermen?

Waarom zou je een merk op internationaal niveau beschermen?

Er bestaat geen Nederlandse merkbescherming. Je vraagt wegens het samenwerkingsverband met België en Luxemburg altijd minimaal een Benelux registratie aan. Je merk is alleen in deze drie landen beschermd. Merkbescherming is dus gebonden aan territoria en niet aan het merk zelf. Daarom moet je in elk land waar je je merk wilt gebruiken, zorgen voor de juiste registratie.

Hoe werkt merkbescherming op Europees niveau?

Een groot deel van de organisaties start met bescherming in de Benelux, maar breidt dit later uit naar Europa. Wil je zakendoen binnen de Europese Unie, dan is een Europese registratie noodzakelijk. Er is slechts één registratie nodig om bescherming in alle landen van de Europese Unie te verkrijgen. Let op: Noorwegen, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en IJsland behoren weliswaar tot Europa, maar niet tot de Europese Unie. Voor bescherming in deze landen heb je een registratie via het internationale (wereldwijde) Madrid Systeem nodig.

Wereldwijde merkbescherming

Wil je je merk ook buiten de Europese Unie vastleggen? Dan ben je aangewezen op het Madrid Systeem. Tenminste, indien de landen die jij op het oog hebt het Madrid Protocol hebben ondertekend. Je kunt binnen één procedure via de WIPO aangeven voor welke landen je merkbescherming wenst. Na een eerste toetsing stuurt de WIPO de aanvragen door naar de merkenautoriteiten van de betreffende landen, waar deze op lokaal niveau worden afgehandeld. Kun je geen beroep doen op het Madrid Systeem? Dan moet je per land afzonderlijk deponeren.

Waar kun je beter voor kiezen: een Europese of internationale registratie?

Wil je zowel binnen als buiten de Europese Unie actief zijn, dan is het doorgaans raadzaam om voor een internationaal depot via de WIPO te kiezen. De werkwijze is hetzelfde als bij een standaard internationaal depot. Je kunt zowel de EU als de landen daarbuiten aanwijzen. Een groot voordeel is dat alle landen waar je bescherming wilt in één depot zijn vastgelegd. Dit geeft je overzicht en maakt het kostenplaatje bij verlengingen wat aantrekkelijker.

Door je merk te laten bewaken word je op de hoogte gehouden van latere merken die worden gedeponeerd.