Merkregistratie in Europa

Je merkregistratie in Europa begint met het deponeren van je merk. Essentieel hierbij is dat je onderzoekt of jouw merk beschikbaar is én aan alle vereisten voldoet.

Gratis onderzoek geeft je zekerheid.

Hoe registreer je je merk in Europa?

Soms is merkregistratie ook nodig buiten de Benelux, bijvoorbeeld als je van plan bent je bedrijf of onderneming op de internationale Europese markt te profileren. Het verschilt van situatie tot situatie in welke landen een merk geregistreerd moet zijn. Merkregistratie in Europa lijkt op, maar is niet identiek aan registratie binnen de Europese Unie. Niet alle Europese landen zijn immers bij de EU aangesloten. Voor merkregistratie in de EU geldt een vast protocol.

Stappen van registratie in de Europese Unie

Indien je merk in de EU wilt registreren, moet je een proces van vijf stappen doorlopen. Het proces is grotendeels identiek aan dat van registratie binnen de Benelux.

  1. De eerste stap is merkonderzoek
  2. Daarna kan je je merknaam indienen
  3. Vervolgens worden de absolute gronden beoordeeld
  4. Er volgt een oppositietermijn van drie maanden
  5. Indien alles goed is gegaan, wordt je merk nu ingeschreven

Merkregistratie in Europa, maar buiten de EU

Voor merkregistratie in landen buiten de Europese Unie, maar binnen de EU is geen vaste overkoepelende procedure mogelijk. Hiervoor moet je voor ieder land afzonderlijk de nationale procedures voor merkregistratie doorlopen. Het is verstandig hier een goede afweging in te maken, omdat het afzonderlijk registreren in landen veel tijd en geld kan kosten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen door een internationale depotstrategie via het Verdrag van Madrid. Dat kan veel kosten schelen.

De kosten van merkregistratie in Europa

De kosten van Europese merkregistratie zijn sterk afhankelijk van de landen waarvoor je merk bescherming nodig heeft. Voor lidstaten binnen de Europese Unie gelden weer andere tarieven dan voor bijvoorbeeld Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Engeland, die erbuiten vallen. De prijs is tevens afhankelijk van de beschermingsomvang (de klassen die een merk vereist).

merkregistratie europa

Is je merk te beschermen?

Wat is het EUIPO?

Bescherming van merken binnen de Europese Unie verloopt via EUIPO. EUIPO is de afkorting van het European Union Intellectual Property Office, oftewel: de Europese instantie die verantwoordelijk voor de registratie en de handhaving van het IE (Intellectueel Eigendomsrecht) binnen Europa. Tot 23 maart 2016 stond het EUIPO bekend as OHIM.

Wat doet het EUIPO?

Met een enkele merkregistratie in Europa kan je al rechtsbescherming krijgen binnen vrijwel alle EU-lidstaten (enkele uitzonderingen daargelaten, waarvoor ook een nationale registratie vereist is). Het EUIPO is weliswaar een organisatie voor de EU, maar de focus is wereldwijd, dus ook buiten de grenzen van Europa. De organisatie ondersteunt iedereen die betrokken is in de (wereldwijde) internationale handel en dienstverlening en beschermt de rechten van alle Intellectueel Eigendomhouders die bij de organisatie met één of meerdere merken staan ingeschreven.

merkregistratie eu

Het EUIPO en de wereld buiten de Europese Unie

Het  EUIPO is ook actief buiten de Europese Unie. Samenwerking met overheden en bedrijven is één van de speerpunten van de organisatie. Gebruikers staan centraal. Samenwerking met nationale en regionale organisaties voor Intellectueel Eigendom is één van de kernfuncties. Het EUIPO ondersteunt bedrijven en overheden waar nodig ook buiten de grenzen van de Europese Unie en voert jaarlijks honderden verschillende acties uit.

Soorten aanvraagformulieren

Het EUIPO biedt drie verschillende soorten aanvraagformulieren aan voor merkregistratie, namelijk:

  1. Het Easy Filing-formulier: dit formulier is speciaal ontwikkeld voor kleine of middelgrote ondernemingen die geen wettelijke vertegenwoordiger hebben en zijn gevestigd in de EER (Europese Economische Ruimte). Dit type formulier geldt alleen voor woord- of beeldmerken.
  2. Het Vijfstappenformulier: dit formulier is gericht op deskundigen op het gebied van IE (Intellectueel Eigendom) en is ideaal bij het behandelen van eenvoudigere aanvragen. Het formulier kan woorden gebruikt bij woord-, beeld-, klank- of driedimensionale merken.
  3. Het Uitgebreid Formulier: dit formulier is tevens gericht op deskundigen op IE gebied en is noodzakelijk bij het in behandeling nemen van complexere zaken. In tegenstelling tot bij de eerste twee formulieren kan je met dit formulier alle soorten merken laten registreren.

De standaardclassificatie is vaak veel te breed, waardoor jouw merk vatbaar is voor vernietiging.

Wat voor soort merken kan je inschrijven?

In de Europese Unie kan je drie verschillende soorten merken laten inschrijven, namelijk: individuele merken, collectieve merken en certificeringsmerken. Maar wat is nu precies het verschil tussen deze drie soorten merken?

Wat is een individueel merk?

In de praktijk onderscheidt een individueel merk de diensten en waren van een bedrijf van dat van andere bedrijven. Een individueel merk is niet per definitie in het bezit van één (rechts)persoon, dit kunnen er ook meerdere zijn, wat inhoudt dat er meerdere aanvragers zijn. Voor elektronische aanvraag van het individuele merk ligt de basistaks op minimaals 850 euro.

Wat is een collectief merk?

Een collectief merk onderscheidt diensten en waren van een cluster bedrijven of groep leden van een vereniging van die van concurrenten (denk bijvoorbeeld aan AHOLD). Een collectief merk kan worden ingezet om het vertrouwen van consumenten in bepaalde diensten of producten te vergroten. De producten of diensten onder het collectief merk bezitten vaak iets gemeenschappelijk als een kenmerk of identiteit. Een collectief merk kan alleen worden aangevraagd door verenigingen van producenten, dienstverleners, producenten of openbare rechtspersonen. In de praktijk geldt hierbij een aanvraagtaks van 1500 euro bij elektronisch indienen.

Wat is een certificeringsmerk?

Voor merkregistratie in Europa is een derde type beschikbaar. Op het overkoepelende niveau van de Europese Unie zijn ze nieuw, terwijl ze soms op nationaal niveau al eerder bestonden. Een certificeringsmerk wordt gebruikt om aan te duiden dat diensten of waren aan bepaalde kwaliteitseisen van een certificeringsorganisatie of -instelling voldoen. Ze garanderen een zekere kwaliteit. Een certificeringsmerk kan worden aangevraagd door elke (rechts)persoon, evenals instanties, autoriteiten en publiekrechtelijke instellingen, op voorwaarde dat die persoon geen actieve rol speelt in het leveren van het product of dienst waarvoor het merk wordt aangevraagd. Voor certificeringsmerken geldt een (elektronische) aanvraagtaks van 1500 euro.

Checklist voor het indienen van een aanvraag

Om te ontdekken of een merk voor Europa aan alle vereisten voldoet, moet je checken of het beschikbaar is, maar ook of het bijvoorbeeld voldoende onderscheidend vermogen heeft en niet in strijd is met de openbare orde of goede zeden.

merkregistratie europese unie

Is je merk te beschermen?