Merkregistratie in de Benelux

Je merkregistratie in de Benelux begint met het deponeren van je merk. Essentieel hierbij is dat je onderzoekt of jouw merk beschikbaar is én aan alle vereisten voldoet.

Gratis onderzoek geeft je zekerheid.

Hoe werkt een registratie van een merk in de Benelux?

Het registreren van een merk in de Benelux heeft vijf stappen, namelijk:

 1. Het doen van merkonderzoek
 2. Het indienen van de merknaam
 3. De beoordeling van de absolute gronden door de overheidsinstantie
 4. Een oppositietermijn van 2 maanden
 5. Het succesvol inschrijven van het merk

Welke vereisten kent merkregistratie Benelux?

Om succesvol je merk te laten registreren, moet je aan de volgende drie materiële eisen voldoen:

 1. Er moet sprake zijn van deugdelijkheid. Een merk moet onderscheidend zijn – niet te veel op andere merken lijken en niet te beschrijvend – een merk voor ventieldopjes mag dus niet Ventieldopje heten.
 2. Er moet sprake zijn van geoorloofdheid. Een merk mag niet misleidend zijn, niet ingaan tegen de goede orde of zeden – het is dus niet waarschijnlijk dat je een scheldwoord als merk zal kunnen laten registreren.
 3. Er moet sprake zijn van rechtmatigheid. Dit heeft te maken met de oppositietermijn van 2 maanden, waarin oudere merken bezwaar kunnen maken tegen de rechtmatigheid van een nieuw merk, bijvoorbeeld als er sprake is van duidelijke belangenverstrengeling of een vorm van plagiaat.

Daarnaast geldt nog een aantal specifieke vereisten in de aanvraag:

 1. Zijn naam en adres van deposant vermeld?
 2. Indien de deposant als onderneming genoteerd staat, moet de betreffende rechtsvorm ook worden vermeld.
 3. Indien er sprake is van een gemachtigde moet ook die zijn/haar naam en adres doorgeven.
 4. Het merk zelf.
 5. Het ‘type’ waaronder het merk valt moet beschreven zijn.
 6. De waren en diensten moeten beschreven zijn.
 7. Bij een merk van kleur moet de kleur of de kleurcombinatie in woorden worden vermeld. Zo mogelijk moet je ook een kleurcode meesturen.
 8. Indien je gebruikt maakt van de voorrangsregel op basis van een buitenlands depot moet dit vermeld worden en moet tevens een bewijs worden toegevoegd.
 9. Onderscheidende elementen die niet direct zichtbaar zijn op een afbeelding dienen nauwkeurig te worden omschreven.
 10. Deposant of gemachtigde moet een handtekening meesturen.

Is je merk te beschermen?

2. Soorten merken en het nut van een merkonderzoek.

Het verschil tussen merken en tekens

Een merk heeft veel weg van een teken, maar tegelijkertijd is het zo dat niet elk teken een merk is. Om voor merkregistratie in de Benelux in aanmerking te komen, moet een teken aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een woordmerk is een werk dat bestaat uit één of meerdere woorden of namen. Reeksen cijfers of losse letters kunnen ook voor woordmerk door.
 • Een logo is de meest traditionele vorm van een merk. Een logo is een beeldmerk: een merk dat bestaat uit één of meerdere beelden/symbolen.
 • Een combinatie van woord- en beeldmerk kan ook voorkomen. Dit zijn logo’ in combinatie van losse letters, losse cijfers, letter- of cijferreeksen of woorden.
 • Een vormmerk is een vorm van een product. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de speciale vorm van Toblerone-chocolade. Aan de driehoekige vorm valt af te lezen dat het om Toblerone gaat, zelfs al is de verpakking van de chocola niet aanwezig. Een ander voorbeeld is het Coca Cola flesje, dat speciaal voor Coca Cola is ontworpen en ook meteen met het merk verbonden wordt, zelfs als de naam er niet op is aangegeven.
 • Je hebt ook kleurmerken: merken gebaseerd op kleuren.
 • Klankmeren: merken gebaseerd op klanken. Denk bijvoorbeeld aan een jingle, aan het deuntje van Albert Heijn of Kruidvatreclames, of de iconische leeuwenbrul van Metro Goldwyn Mayer.
 • Patroonmerken zijn merken die zijn opgebouwd uit bepaalde patronen.
 • Positiemerken zijn merken die specifieke (dus uniek) wijze worden geplaatst op of aan een product. Zo heeft bijvoorbeeld elke spijkerbroek van Levi’s Jeans op dezelfde plek aan de broekzak een rood labeltje.
 • Een bewegingsmerk is lastig te omschrijven, maar het heeft ermee te maken dat het in zijn geheel kan worden herleid tot een wijziging in de positie van de bestanddelen van een merk, of bijvoorbeeld een verschuiving van die bestanddelen. Denk bijvoorbeeld aan een geavanceerde, unieke uitvoering van een laadsymbool. Dit soort symbolen tref je eigenlijk per definitie in beweging aan en bestaan in meerdere ‘fasen’.
 • Een multimediamerk: dit kan in zijn geheel worden herleid tot een combinatie van klank en beeld. Dit zie je bijvoorbeeld in reclames op de televisie veel terug.
 • Hologrammerk: dit bevat holografische kenmerken.

  Het kan nog steeds zo zijn dat ‘tekens’ strikt genomen in één van deze categorieën vallen, maar dat ze niet als merk in aanmerking kunnen komen. Bijvoorbeeld het geluid van een knallende Harley Davidson, omdat dit niet specifiek genoeg aan het bedrijf verbonden is.

Het kiezen van een beschermingsomvang

Elk merk heeft een bepaalde beschermingsomvang nodig. Om dit te kunnen bepalen, moet je eerst de klassen bepalen. Dit wordt in de regel gedaan aan de hand van de classificatie van Nice. Volgens de Nice-classificatie zijn er maar liefst 45 verschillende klassen mogelijk. 

merkregistratie benelux

Bezwaar maken

Bezwaar maken teken een nieuw merk is vaak mogelijk. Als een nieuw merk teveel lijkt op een ouder merk kan het oudere merk bezwaar maken tegen de registratie van het nieuwe merk. Dit geldt ook wanneer er sprake is (of kan zijn) van reputatieschade. Denk hierbij aan een conflict tussen belangen: het oude merk is voor pedagogische middelen en het nieuwe voor 18+ content. Het oude merk van pedagogische middelen zal in dit geval schade kunnen oplopen en indien het bezwaar maakt, zal het in veel gevallen ook in het gelijk worden gesteld.

Is je merk te beschermen?