Disclaimer

Deze en alle andere Internet-pagina’s op de website van deponeerjemerk.nl zijn ter beschikking gesteld als dienstverlening aan het publiek. Wij vertrouwen erop dat de hier weergegeven informatie de bezoekers meer bekendheid verschaft over het deponeren van een merk. Het deponeren van een merk is echter maatwerk en het juridisch advies is per merkdepot verschillend. Voor alle duidelijkheid melden wij dat de informatie op deze website niet als vervanging van dit juridisch en persoonlijk advies kan dienen.