Internationale merkregistratie

Je internationale merkregistratie begint met het deponeren van je merk. Essentieel hierbij is dat je onderzoekt of jouw merk beschikbaar is én aan alle vereisten voldoet.

Gratis onderzoek geeft je zekerheid.

Hoe laat je je merk internationaal registreren?

De internationale merkregistratie kan een mijnenveld nationale regelgeving zijn en een dik pak administratie opleveren. Het vereist een strategie voor deponeren met een juridisch sterke onderbouwing. Ook is het belangrijk om kostenefficiënt te werk te gaan. er zijn drie verschillende opties voor het internationaal registreren van je merk, namelijk:

  1. Merkaanvraag op nationaal niveau
  2. Een internationale aanvraag met de Benelux als basis
  3. Een internationale aanvraag met de Europese Unie als basis

Merkaanvraag op nationaal niveau

In de praktijk is internationale merkregistratie op nationaal niveau alleen interessant als je slechts bescherming zoekt in de Benelux- of EU-landen en één extra land dat hier niet onder valt. Een groot nadeel is dat je met twee verschillende soorten sets aan regels te maken krijgt in het geval van een conflict (die van de Benelux of EU en de nationale regels van het land erbuiten).

Bescherming met de Benelux of de EU als basis?

Je moet je als merkeigenaar afvragen of je in één of meerdere landen bescherming nodig hebt. Soms kan het zo zijn dat je bescherming nodig hebt voor meerdere landen binnen de Europese Unie (en buiten de Benelux), maar dat een merkaanvraag voor de hele Europese Unie niet mogelijk is. Dit kan te maken hebben met onderscheidend vermogen of met beschikbaarheid. In dit geval is het handig om te kiezen voor merkregistratie met de Benelux als uitvalsbasis. Meestal is internationale merkregistratie met de EU als basis duurder dan wanneer de Benelux als basis geldt. Dit heeft grotendeels met internationale afspraken te maken heeft. Het feit dat de Benelux een stuk kleiner is, zorgt ook voor snellere verwerking van aanvragen. De basis van een internationale merkregistratie wordt dus gelegd in de Benelux of Europese Unie waarbij de beste depotstrategie moet worden bepaald aan de hand van in welke landen bescherming nodig is.

Zij gingen je voor...

"Persoonlijk en super snel"
coolblue
Martijn Hendrikx
Coolblue
"Deskundig en professioneel"
sacha
Ward Termeer
Sacha
"Hands-on en gedreven"
Logo Magnetron - Deponeerjemerk
Kostijn Egberts
De Jeugd van Tegenwoordig

Het verschil tussen Europa en de Europese Unie

Omdat Europese landen als Zwitserland, Engeland, Noorwegen en IJsland geen onderdeel zijn van de Europese Unie, kan je je merk hiervoor niet beschermen aan de hand van een aanvraag met de Europese Unie als basis. Als je ook in deze landen bescherming zoekt, moet je dus kiezen voor een internationale aanpak voor je merkregistratie. De EU voldoet in dit geval niet.

De kosten van internationale merkregistratie

De kosten van het internationaal laten registreren van je merk of merken is afhankelijk van een viertal factoren, namelijk: de juridische basisregistratie, het aantal klassen dat je tegelijk laat registreren, het merk dat je hanteert en de landen waarin je je wil laten beschermen.
internationale merkregistratie

Is je merk te beschermen?

Is merkregistratie wereldwijd mogelijk?

Wereldwijde merkregistratie is mogelijk, maar er is geen snelle, effectieve methode om dit te bewerkstelligen. De Benelux en de Europese Unie bieden effectieve bescherming voor meerdere landen tegelijk, maar buiten Europa zijn geen overkoepelende organisaties die dit voor je kunnen regelen. Je zult je per land afzonderlijk moeten registreren, maar de kosten kunnen dan al snel tot in de tonnen of de miljoenen oplopen. Wereldwijde registratie is daarom niet iets waar je meteen mee moet beginnen. De meeste bedrijven kiezen ervoor eerst voor de Benelux of de Europese te registreren. Alleen écht grote wereldwijde spelers hebben wereldwijde dekking nodig.

Welke landen moet je je merk laten deponeren?

Het internationaal deponeren van een merk kan in: het land waarin je gevestigd bent (als bedrijf, of als persoon), het land waar je producten vervaardigd worden – oftewel: de landen van productie, landen waar inbreuk van rechten een reëel gevaar is, landen waar je (grote) concurrenten gevestigd zijn en landen waar je je producten of diensten op grote schaal aanbiedt.

merkregistratie internationaal

Wat houdt voorrangsrecht precies in?

Het voorrangsrecht geldt voor de landen buiten het land waar je je eerste aanvraag voor merkrecht hebt gedaan. Dit recht blijft een periode van 6 maanden in stand. Op wereldwijd vlak kan je dus 6 maanden voorsprong winnen op je concurrenten en in de zakenwereld is tijd geld. Na afloop van de 6 maanden na je eerste registratie is het voorrangsrecht officieel verlopen. Ook dat kan je nog nieuwe merkregistraties doen, maar dan zonder dit recht. In de praktijk maken veel bedrijven graag en actief gebruik van het voorrangsrecht dat hen geboden wordt om hun merkregistratie uit te breiden naar buurlanden en naar landen wereldwijd.

De vereisten voor internationale merkregistratie

In het Internationaal Merkenregister en in het Verdrag van Madrid staat genoteerd dat merken niet (te) beschrijvend mogen zijn, geen misleidende boodschap mogen hebben en niet in strijd met de goede zeden of de openbare orde mogen zijn. In principe worden deze eisen door de meeste staten overgenomen, maar het kan zijn dat bepaalde landen nog specifieke eisen stellen. Wie internationaal merkrecht wil verkrijgen, doet dat via de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO, in het Engels: World Intellectual Property Organization).

Hoe beheer je een merkportfolio op internationaal gebied?

Het beheren van het merkenportfolio is van essentieel belang bij het internationaal registreren van merken. Inschrijven in verschillende landen en bij verschillende organisaties zijn meestal niet gelijk in datum. Het is daarom belangrijk dat je een ordelijke strategie hanteert in het tijdig doen van aanvragen en het verlengen van je registraties. Een merkportfolio geldt als één geheel: beheer je dit niet goed, dan kan het zijn dat bepaalde merken veel eerder dan na tien jaar weer verlengd moeten worden, omdat andere merken in het portfolio op het punt staan om uitgeschreven te worden. Wees dus alert en voorkom onnodige kosten.

De standaardclassificatie is vaak veel te breed, waardoor jouw merk vatbaar is voor vernietiging.

De stappen van internationale merkregistratie

  1. Merkonderzoek: onderzoek of je merk aan de eisen voldoet en beschikbaar is
  2. Indienen: jij merkregisters van de landen waar je bescherming wil + bepalen klassen
  3. Beoordeling van absolute gronden: een overheidsinstantie controleert of je merk aan alle eisen voldoet
  4. Oppositietermijn: binnen een periode van 3 maanden kunnen bestaande merken bezwaar maken
  5. Inschrijving: deze is succesvol als er geen sprake was van weigering of bezwaar

Wat is WIPO precies?

WIPO is de afkorting voor World Intellectual Property Organization, in het Nederlands de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. Intellectual Eigendom wordt vaak
merkregistratie wereldwijd

Is je merk te beschermen?