Merk deponeren

Dit is het indienen van de merkaanvraag (merkdepot) bij de officiële instantie voor merkregistratie. Voordat jouw merk als merk geregistreerd kan worden in het officiële merkenregister, moeten er twee fasen doorlopen worden.

1) Het merkdepot wordt inhoudelijk getoetst door de officiële instantie. Er wordt gekeken of het volgens juridische begrippen om een merk gaat (of het niet te beschrijvend is bijvoorbeeld) en of het onderscheidend genoeg is.

2) Daarnaast wordt de merkaanvraag gepubliceerd om derden hiervan op de hoogte te brengen. Derden die menen dat jouw merkdepot een inbreuk zou kunnen vormen op hun merkregistratie, kunnen oppositie (bezwaar) aantekenen.

Als het merk inhoudelijk akkoord bevonden wordt en er is geen oppositie aangetekend, dan vindt er merkregistratie plaats. Als tenminste één van bovengenoemde fasen negatief uitpakt, dan kom je in een merkconflict terecht.