The proof of the pudding is in the eating

FrieslandCampina heeft in hoger beroep verloren van de Natuurhoeve. De Natuurhoeve maakt private label zuivelproducten voor o.a. AH, C1000 e.a, waaronder pudding. Het geschil ging over de vorm van de puddingbakjes van Mona (FrieslandCampina). De Natuurhoeve had vergelijkbare puddingvormen op de markt gebracht voor o.a. AH. Het Hof oordeelde dat aan de specifieke vorm van de door FrieslandCampina ingeroepen en geregistreerde beeld-en vormmerken geen onderscheidend vermogen toekomt. De combinatie van FrieslandCampina wijkt niet significant af van de traditionele puddingvorm, die al jaren op de markt is. Er is ook geen verwarringsgevaar bij het publiek te duchten nu de totaalindruk van de verschillende puddingvormen te zeer uiteenloopt. Daarbij gaat het niet enkel om de vorm maar ook om de wikkel die om de vorm zit en die bij de producten van de Natuurhoeve voldoende afweek ten opzichte van de door FrieslandCampina ingeroepen merkrechten.

mona

Merk checken?

Krijg direct gratis een inschatting van de kansen op een succesvolle merkregistratie.