Knollen voor citroenen

Wanneer je als bedrijf al jaren een handelsnaam voert en op een gegeven moment die naam als merk wilt beschermen doe je er verstandig aan goed te onderzoeken of er inmiddels niet een ander bedrijf een overeenstemmende handelsnaam voert. Je kunt je merk namelijk niet inroepen tegen de voorgebruiker die te goeder trouw is. Vroegtijdig je merk deponeren is dus het advies. Het overkwam Dutch Gardens Inc. (DGI) die haar woord/beeldmerk “Dutch Gardens” in de Benelux alsnog met spoed deponeerde om te proberen om het bedrijf Dutch Garden World (DGW) het gebruik van haar merk en handelsnaam te ontzeggen. DGW stelde echter dat DGI het merkdepot te kwader trouw had verricht, nu DGI wist, althans behoorde te weten dat DGW de naam “Dutch Gardens” al jaren gebruikte. DGI probeerde nog aan te tonen dat zij nog weer eerder (de zgn. voor-voorgebruiker) de naam “Dutch Gardens” gebruikte en daardoor wel het recht had om het merk te deponeren, maar hierin slaagde DGI niet. Ook een beroep van DGI op haar handelsnaamrecht faalde.

merkinbreuk-dutchgardens

Merk checken?

Krijg direct gratis een inschatting van de kansen op een succesvolle merkregistratie.