Ipech

In de stad Shijiazhuang in China zijn door deurwaarders in diverse winkels iPads in beslag genomen. Apple verloor onlangs een rechtszaak, waarin werd bepaald dat het Taiwanese bedrijf Proview International de merkrechten op de aanduiding “iPad” heeft voor China. Proview legde de naam eerder vast dan Apple en dus mag Apple geen producten onder de naam iPad meer verkopen. Apple heeft uiteraard hoger beroep ingesteld. Desondanks zijn de Chinese autoriteiten alvast gestart met het in beslag nemen van de Ipads. Een fraai voorbeeld van hoe belangrijk het is om tijdig je merkrechten vast te leggen, om niet met 1-0 achter te komen te staan.ipad

Merk checken?

Krijg direct gratis een inschatting van de kansen op een succesvolle merkregistratie.