Hier houdt het op!

Op & Top, is een lokale ‘warenhuisformule’ en werd onlangs door de drogisterij-franchiseformule Op=Op Voordeelshop in rechte betrokken. Op & Top zou namelijk inbreuk maken op het door Op=Op gebruikte beeldmerk Op=Op. Volgens de rechter is er echter geen sprake van gevaar voor verwarring (associatie) met het merk van Op=Op. Immers, het dominerende bestanddeel “Op=Op” heeft nauwelijks onderscheidend vermogen, nu de woorden “Op = Op” in de handel algemeen worden gebruikt. Dit onderdeel speelt bij de globale beoordeling tussen het merk Op=Op en het teken Op & Top daarom maar een beperkte rol. Begripsmatig is er ook geen sprake van overeenstemming en visueel vertonen beeldmerk en teken evenmin een significante gelijkenis. Wel hebben het beeldmerk Op=Op en teken Op & Top dezelfde kleurstelling, zwart, rood en geel, maar dat is is dan ook het enige. Ook trekt Op & Top geen ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van het merk Op=Op, nu onder meer niet is aangetoond dat Op=Op een bekend merk is.

merkinbreuk-opop-vs-optop

Merk checken?

Krijg direct gratis een inschatting van de kansen op een succesvolle merkregistratie.