(On)beschermd

Onlangs bleek uit een publicatie van de Kamer van Koophandel dat veel ondernemers hun naam niet hebben beschermd door deze als merknaam in te schrijven bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Voor de door de onderneming gevoerde naam (woordmerk) geldt dat slechts 18% van de ondernemers deze als merk heeft beschermd. Voor het logo (beeldmerk) van de onderneming geldt dat slechts 10% deze heeft beschermd.

Dat betekent dat het leeuwendeel van de ondernemingen hun namen en logo’s niet afdoende hebben beschermd, terwijl dit nu juist wel verstandig is, zo zegt de Kamer van Koophandel. Immers, met een merkregistratie in de hand kan je latere merkhouders verbieden om dezelfde naam of logo voor overeenstemmende waren en/of diensten te gebruiken. Bovendien bouw je in je onderneming (merk)waarde op en zal bij een eventuele overname een derde altijd vragen of de merken wel afdoende zijn beschermd. Doen dus!

Meer weten? Mail of bel 073-6139666.

Merk checken?

Krijg direct gratis een inschatting van de kansen op een succesvolle merkregistratie.