Voetbalstadion met voetbalspelers

Don’t mess with Messi

Stervoetballer Lionel Messi mag het merk MESSI laten registreren voor kleding en sportartikelen in de EU. De voetballer deponeerde het merk in 2011 bij het EUIPO, maar tegen dit depot werd oppositie ingesteld door de eerdere merkhouder van het merk MASSI (geregistreerd voor o.a. wielersportkleding, fietshelmen en schoenen). De oppositie werd toegekend, omdat het EUIPO vond dat de merken MESSI en MASSI teveel op elkaar leken en er aldus sprake was van verwarringsgevaar bij het publiek.

Messi liet het daarbij niet zitten en stapte naar het Europese Gerecht voor een nieuwe beoordeling. Dit Gerecht oordeelt nu dat de beslissing van het EUIPO onjuist was. De merken MASSI en MESSI mogen dan wel visueel overeenstemmen en ook ongeveer hetzelfde klinken, het verschil zit hem in de onderlinge betekenis van de merken. Messi is een bekende publieke figuur en zijn wereldwijde bekendheid maakt dat het relevante publiek direct een link zal leggen tussen de voetballer en het merk MESSI. De associatie van het merk MESSI met de beroemde voetballer zorgt zo voor een verschil in betekenis tussen de merken MESSI en MASSI. Door dit verschil stemmen de merken onvoldoende overeen en is er volgens het Europese Gerecht geen sprake van verwarringsgevaar. Het Gerecht vernietigt zo de beslissing van het EUIPO, waardoor Messi zijn merk kan laten inschrijven als EU-merk voor (o.a.) kleding en sportartikelen.

Een mooi voorbeeld van een succesvolle tegenaanval als verweerder een oppositieprocedure. Wie de bal kaatst…
Vragen over de way-to-go bij het deponeren van jouw merk? Of wil je meer informatie over jouw merkenrechtelijke situatie? Neem gerust vrijblijvend contact op!

Merk checken?

Krijg direct gratis een inschatting van de kansen op een succesvolle merkregistratie.