Vormmerken | niet voor iedere vorm…

Ook vormen kun je als merk beschermen. Bekende vormmerken zijn onder andere het Coca Cola flesje en de wokkel. Capri-Sun trok recent echter aan het kortste end. Haar ingeschreven vormmerk voor het bekende Capri-Sun zakje werd door het Hof in Amsterdam vernietigd.

De vorm van het zakje dat als vormmerk door Capri-Sun was ingeschreven is volgens het Hof functioneel/technisch bepaald. De door Capri-Sun gehanteerde verpakking biedt volgens het Hof meerdere voordelen van praktische en functionele aard waardoor de verpakking niet voor merkbescherming in aanmerking komt. “Het betreft immers een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken inherent zijn aan de generieke functie van de desbetreffende verpakking. Het toekennen van merkenrechtelijke bescherming daaraan zou concurrerende ondernemingen op een onwenselijke manier belemmeren om aan hun drankverpakking een voor het gebruik daarvan (mede gelet op de doelgroep en de gangbare wijze van gebruik) even nuttige vorm te geven”. Een concurrent van Capri-Sun (Riha) mag dan ook een gelijkend ‘stazakje’ op de markt brengen.

Merk checken?

Krijg direct gratis een inschatting van de kansen op een succesvolle merkregistratie.