Tarieven EU-merken omhoog

Met ingang van 23 maart jl. zijn de tarieven van EU-merkregistraties verhoogd door de betreffende instantie. Een merkdepot in 1 klasse kost nu € 850, voor de 2e klasse komt daar € 50 bij en vervolgens per klasse € 150. Wanneer je je merk in 3 klassen wilt vastleggen bedragen de vaste kosten van overheidswege dus € 1.050. Dat was voorheen € 900.

Ook heeft het Europese Merkenregister haar naam veranderd. OHIM is per 23 maart EUIPO geworden.

NB: de tarieven van deponeerjemerk.nl zijn niet gewijzigd.

Merk checken?

Krijg direct gratis een inschatting van de kansen op een succesvolle merkregistratie.