Sportieve groet

Meestal zal een inbreukmaker eieren voor zijn geld kiezen en het gebruik van een merk staken om een juridische procedure te voorkomen. Dat is immers de goedkoopste en wellicht ook meest sportieve oplossing. In het onderstaande geval moest de rechter in kort geding er echter aan te pas komen.

Een in Amsterdam gevestigde fitnessschool had de merkregistratie ‘High45’ aangevraagd. De merkhouder van een eerdere EU-merkregistratie ‘HIGH FIVE’, stelde hiertegen oppositie in. Zij had de naam HIGH FIVE namelijk vastgelegd voor o.a. sport- en fitness. Nadat onderhandelingen tussen partijen gestrand waren ging ‘High45’ gewoon door met de promotie van haar sportschool.

De voorzieningenrechter deed 30 maart j.l. uitspraak in kort geding en oordeelde dat ‘High45′ inbreuk maakt op de merkregistratie van ‘High Five’.

De namen stemmen visueel in grote mate overeen nu deze allebei beginnen met ‘High’.

Ook auditief is de gelijkenis groot. Bij de uitspraak van ‘High45′ ligt de klemtoon op het begin (high) en het eind (five) van het woord en niet op de uitspraak van de ‘4′ (‘fourty’).

Maar ook is er sprake van begripsmatige gelijkenis. Het relevante publiek zal in de naam een knipoog naar de sportieve uitdrukking High Five zien. En niet naar de door de tegenpartij in haar betoog genoemde andere betekenis, te weten: “een high end training op hoge intensiteit van 45 minuten”.

‘High45′ maakt dus inbreuk op de merkregistratie van High Five. De rechter legde een verbod op om het teken ‘High45’ op welke wijze dan ook nog te gebruiken.

Merk checken?

Krijg direct gratis een inschatting van de kansen op een succesvolle merkregistratie.