Behekst!?

Wat hebben de merken Heksenkaas en Witte Wievenkaas met elkaar gemeen?

Volgens de eiser (Levola) alles! Zij vindt dat Witte Wievenkaas teveel overeenstemt met haar merknaam HEKSENKAAS. Het Benelux Merkenbureau (BBIE) wees een eerdere oppositieprocedure op dit punt af, maar Heksenkaas liet het hier niet bij zitten en ging in hoger beroep bij het Hof in Den Haag.

Om te beoordelen of er verwarringwekkende overeenstemming tussen twee merken bestaat worden deze merken op een aantal punten met elkaar vergeleken, namelijk op auditief, visueel en begripsmatig gebied.

Ook al ben je slechthorend, het is volgens ons niet waarschijnlijk dat je het ene woord (Heks) verstaat wanneer je het andere woord (Witte Wieven) uitspreekt. Ook de letters in de naam komen visueel niet echt overeen. In beide merken staat weliswaar KAAS maar dit is niet het meest in het oog springende deel in de naam. Het maakt hooguit de naam iets smakelijker.

Het merk Witte Wievenkaas gaat toch onderuit. Waarom? Witte wieven zijn namelijk volgens het Hof een soort heksen en daarmee stemmen de merken begripsmatig met elkaar overeen. Het Hof noemt ze: “bovennatuurlijke magische vrouwelijke verschijningen met kwaadaardige bedoelingen”.

De merken stemmen daarom volgens het Hof begripsmatig met elkaar overeen, waardoor er gevaar voor verwarring ontstaat. De geringe auditieve en visuele overeenstemming wordt gemakshalve door het Hof weggetoverd. Was het Hof zelf behekst?! Wij vinden het namelijk een zeer opmerkelijke uitspraak …

Merk checken?

Krijg direct gratis een inschatting van de kansen op een succesvolle merkregistratie.