Merkonderzoek

Gratis

Je kunt hier gratis online jouw merk onderzoeken, zodat je de kans op bezwaar door oudere merken verkleint.

Snel

Je krijgt het onderzoek eigenlijk altijd dezelfde dag, maar sowieso binnen 24 uur als je op werkdagen aanvraagt.

Zekerheid

Het onderzoek geeft je het juiste inzicht, zodat je weet wat de kansen en risico's voor jouw merkaanvraag zijn.

Waarom moet je je merkregistratie laten checken?

Als je jouw merkregistratie niet laat checken op gelijkenissen met andere merken of het onderscheidend vermogen ervan, loop je een relatief groot risico in een later stadium van merkdeponering tegen hindernissen aan te lopen. Wanneer je aanvraag tot merkregistratie wordt afgewezen op een van deze gronden, ben je een hoop tijd en geld verder en moet je weer van voren af aan beginnen. Deze teleurstelling voorkom je liever. Een check geeft je inzicht in de kansen die jouw merk heeft.

Hoe kun je met een merkregistratie check inbreuk helpen voorkomen?

Behalve dat je zonder een gedegen merkencheck in het registratieproces kunt stranden, gelden er nog meer redenen om voor een onderzoek te kiezen. Een dergelijke check is namelijk onontbeerlijk voor het verkrijgen van merkbescherming, die je in staat stelt om juridische stappen te ondernemen tegen personen die hierop inbreuk maken. Anderszins geeft een check je ook inzicht in de rechten van derden die jij mogelijk schendt met je deponering. Ook jij wil als eerlijke ondernemer niet in andermans vaarwater zitten en met juridische stappen geconfronteerd worden.

merkregistratie checken

Waar kun je een merkregistratie check uitvoeren?

Er zijn open registers waarin je kunt zoeken, maar doorgaans biedt dit je te weinig inzicht in vergelijking met een professioneel onderzoek. Daarom is het raadzaam een merkenprofessional in de arm te nemen. Merkenprofessionals kunnen je ook inzicht wat betreft het onderscheidend vermogen van je merk verschaffen. Ook dit is een harde eis voor een merk, om de markt eerlijk en overzichtelijk te houden.   

Redenen voor merkeninstanties om een merk af te wijzen

Een merkregistratie check voer je uit om ervoor te zorgen dat jouw aanvraag tot merkdeponering maximaal aan de gestelde eisen kan voldoen. Bij zowel de nationale als internationale merkeninstanties gelden vereisten die, indien je hier niet aan voldoet, onontbeerlijk tot afwijzing leiden. Een merk wordt niet geweigerd als het identiek of gelijkend is aan een ouder merk. De meeste afwijzingen vinden plaats op basis van hun te beschrijvende karakter, verboden symbolen, immorele componenten, geografische beschrijvingen of misleidende karakter.

Hanteert elk land dezelfde vereisten?

Alhoewel er over vereisten als de uniciteit van een merk weinig interpretatieverschillen zullen bestaan, geldt dat op andere vlakken minder sterk. We kunnen zeggen dat de meeste landen gelijkende eisen stellen aan een merk, maar deze grotendeels op zijn eigen manier interpreteert. Dit heeft te maken met nationale symbolen (die doorgaans niet in merken verwerkt mogen worden), maar ook met religieuze elementen en zaken die men als wel of niet moreel beschouwt. Zo gelden in Arabische landen andere opvattingen over immoraliteit dan bij ons.

Een trademark search uitvoeren voor alle landen waar je merkbescherming wenst

Je moet je merkregistratie checken in elk land moet worden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat je nergens de regels overtreedt. Wil je een merk deponeren in de Benelux, dan worden de specifieke kanttekeningen van zowel Nederland, België als Luxemburg meegenomen. Ga je voor een EUTM-handelsmerk, dan worden de specifieke vereisten van alle 27 lidstaten overwogen. Wees je ervan bewust dat afwijzing in één EU-land automatisch tot afwijzing in alle lidstaten leidt.

Is een succesvolle check ook een succesvolle deponering?

Merkonderzoek biedt geen garantie. Alhoewel je er met een goede check in de meeste gevallen op kunt rekenen dat er zich gedurende de procedure geen grote hindernissen zullen voordoen, mag je hier niet vanuit gaan. Onderzoeken zijn geen exacte wetenschap. Ook elke onderzoeker van de overheid kan de wetten en regels op zijn eigen manier interpreteren. Daarom is het moeilijk om een precieze uitspraak te doen over de slagingskans van een merkdeponering.

Wat is de geldigheidsduur van een merkregistratie check?

In tegenstelling tot de eigenlijke registratie heeft de merkregistratie check geen geldigheidsduur. Dit wil echter niet zeggen dat je na het uitvoeren ervan lang kunt wachten met het nemen van de volgende stap. De markt is namelijk constant in beweging en dagelijks worden er veel nieuwe verzoeken tot deponering ingediend. Zaak is dus om de procedure zo snel mogelijk te starten zodra de merkregistratie check groen licht heeft gegeven. De merkbescherming zelf heeft een geldigheidsduur van tien jaar en kan onbeperkt verlengd worden.