Slinks of slim?

Google AdWords past bij een gedegen online marketingstrategie. Als een bepaalde term als zoekterm op internet wordt ingegeven, heb je grote kans dat jouw site bovenaan komt te staan in de zoekresultaten.

Maar wat als een concurrent jouw merknaam XYZ als zoekwoord bij Google AdWords heeft ingevoerd voor zijn site met product ABC? Is er dan sprake van gebruik van jouw merk? Want jouw merk wordt verder niet zichtbaar gebruikt door die concurrent. Het gebeurt enkel in de ‘AdWords’ omgeving. Is er dan überhaupt sprake van inbreuk?

De rechter heeft in een aantal uitspraken vastgesteld dat ook het opslaan van een merk als zoekwoord in AdWords onder merkgebruik valt. Voorwaarde is wel dat het een geregistreerd merk betreft!

Het is mogelijk dat een consument door het invoeren van jouw merknaam XYZ de site van de concurrent ABC als zoekresultaat krijgt, maar dat het overduidelijk is dat de advertentie van ABC is. In dat geval begrijpt de consument dat de site een alternatief product aanbiedt voor jouw producten. Echter, dit is anders wanneer de consument denkt dat hij daadwerkelijk jouw site XYZ bezoekt terwijl dit feitelijk de website van de concurrent ABC is. Hier is sprake van verwarringsgevaar en dit ‘onzichtbare’ gebruik van het merk XYZ levert dan wel degelijk een merkinbreuk op. De gebruikte advertentietekst speelt daarbij een belangrijke rol.

Bottom line is: profijt hebben mag, maar ongerechtvaardigd voordeel trekken mag niet. Of het slim is om de merknaam van een ander in te voeren is dus maar zeer de vraag.

Merk checken?

Krijg direct gratis een inschatting van de kansen op een succesvolle merkregistratie.