Wat zijn de kosten van merkregistratie?

De kosten voor merkregistratie bestaan uit twee onderdelen.
1. De kosten van de officiële instantie, bijvoorbeeld het Benelux merkenbureau (BOIP).
2. De kosten van het merkenbureau als je jouw merk door een professional laat registreren.

Ad 1. De kosten van de officiële instanties worden bepaald door de regio en het aantal klassen waarvoor je jouw merk wilt registreren. De kosten van de officiële merkinstanties zijn heel transparant en deze kosten ben je altijd kwijt, ook als je zelf je merk registreert.

Ad 2. De kosten van merkenbureaus verschillen nogal. De meeste merkenbureaus hanteren één vaste prijs voor bovengenoemde twee kostenposten samen. Wij geven er de voorkeur aan om dit uit te splitsen en de kostenopbouw transparant te maken. Daarnaast verschilt het nogal per merkenbureau of in de prijs wel of niet merkonderzoek is inbegrepen. Vaak wordt dit apart in rekening gebracht, zeker bij de merkenbureaus die met prijzen stunten. Bij ons is woordmerkonderzoek altijd in de prijs inbegrepen.

Meer informatie over de kosten van merkregistratie.

Merk checken?

Krijg direct gratis een inschatting van de kansen op een succesvolle merkregistratie.