Wat is merkbewaking?

Merkbewaking is het controleren van merkdepots van nieuwe, mogelijk conflicterende merken die bij de merkenregisters worden aangeboden. Je kunt dan snel en tijdig optreden tegen inbreuken op jouw merk. Wil je namelijk bezwaar maken tegen een merk, dan moet je binnen een bepaalde termijn reageren.

Meer informatie over merkbewaking. 

Merk checken?

Krijg direct gratis een inschatting van de kansen op een succesvolle merkregistratie.