Waarom gelden een woordmerk en beeldmerk depot als twee losse depots?

Dit heeft met de wettelijke definitie van een merk te maken. Een merk kan uit meerdere tekens bestaan. Een woordmerk wordt als één teken gezien en een logo (of beeldmerk) wordt ook als één teken gezien. De officiële instanties zien dit als twee afzonderlijke merkdepots en brengen dan ook twee keer kosten in rekening. Voor een merkenbureau geldt dus dat er ook twee keer een depot verricht moet worden.

Merk checken?

Krijg direct gratis een inschatting van de kansen op een succesvolle merkregistratie.