Merkregistratie: wat is dat?

Je merk moet geregistreerd zijn als je juridische bescherming wilt hebben. Merkregistratie is het opnemen van merken in de officiële merkenregisters, bijvoorbeeld het Benelux merkenregister. Dit geldt voor de merknaam, maar feitelijk ook voor alle andere tekens die onderscheidend zijn, zoals een logo.

Merkregistratie: waarom zou je dat doen?

Hieronder een aantal redenen:

  • Een merk biedt méér bescherming dan een handelsnaaminschrijving bij de Kamer van Koophandel, omdat een merknaam bescherming biedt in de gehele Benelux of bijvoorbeeld EU. Een handelsnaam biedt slechts regionale bescherming (bij jou in de buurt).
  • Er geldt een ‘first to file’ principe. Voorkom dat anderen je voor zijn, waardoor je onnodige juridische procedures moet gaan voeren om jouw eerdere handelsnaam alsnog te beschermen.
  • Je merk wordt opgenomen in het officiële merkenregister.
  •  Met een merkregistratie kun je stappen ondernemen tegen merkmisbruik door concurrenten.
  • Je kunt bij een merkregistratie het ® teken gebruiken. Dat wekt het vertrouwen!
  • Je kunt jouw merk verkopen of zelfs in licentie geven (denk aan franchise e.d.), want een geregistreerd merk is geld waard.

Merkregistratie en merkdepot: wat is het verschil?

Een merk registreren start bij deponeren. Een merkdepot is het verzoek tot inschrijving in het merkenregister. Stel je deponeert een merk voor de Benelux. Pas als het Benelux merkenbureau (BOIP) jouw merk heeft goedgekeurd, wordt het merk geregistreerd en in het Benelux merkenregister opgenomen. Vanaf dat moment is je merk beschermd.

Hoe lang is een merkregistratie geldig?

Een merkregistratie is 10 jaar geldig. Na deze 10 jaar kun je telkens opnieuw je registratie verlengen. Aan deze verlenging zijn opnieuw kosten verbonden.

Merkregistratie: zelf doen of laten doen?

Je kunt zelf een merkregistratie opstarten. Zorg er dan wel voor dat je juridisch advies inwint. Het voordeel van het laten registreren door een deskundig merkenbureau is dat je de kans op een succesvolle merkregistratie vergroot. Er komt namelijk een aantal juridische vragen kijken bij een merkregistratie, die cruciaal zijn voor een optimale merkbescherming. Bijvoorbeeld: is jouw merk in juridische zin geschikt als merk? Welke oudere merkrechten bestaan er en hoe moeten de risico’s daarvan worden ingeschat?

Hoe lang duurt een merkregistratie?

Wij onderscheiden grofweg 2 fasen.

  1. De tijd die wij als merkenbureau nodig hebben voor het voorbereiden van het merkdepot. Deze fase bestaat uit onderzoek, advies en overleg met jou en daarnaast de administratieve afhandeling van het merkdepot zelf. Het is ons streven om dit in zo kort mogelijke tijd af te ronden, bij voorkeur binnen 1 week.
  2. De tijd tussen het indienen van de merkaanvraag (het depot) en de werkelijke registratie. Als er geen problemen zijn met betrekking tot de inschrijving, dan duurt dit bij het Benelux merkenbureau (BOIP) ongeveer 4 maanden en bij het Europees merkenbureau (EUIPO) ongeveer 6 maanden. Voor Internationale merkregistraties is de termijn over het algemeen langer.

Voor welke klassen merkregistratie?

Je registreert je merk voor specifieke waren- en/of dienstenklassen. Het is belangrijk dat je vooraf bedenkt waarvoor je je merk gebruikt of gaat gebruiken.

Niet alleen de producten/diensten die je op dit moment aanbiedt beschermen, maar ook die producten/diensten die nog in ontwikkeling zijn of waar je stilletjes van droomt.

Voor welke regio?

Als jij met je merk voornamelijk nationaal opereert, dan kun je beste starten met een Benelux merkregistratie. Je kunt daarna altijd nog uitbreiden.

Ben je sterk internationaal georiënteerd, dan kun je het beste een EU merkregistratie aanvragen.
Aanvullende merkbescherming in overige landen buiten de EU kan je dan via het systeem van Internationale registratie verkrijgen.

Wat zijn de kosten van merkregistratie?

Deze bestaan uit twee onderdelen:

  1. Het tarief van de officiële instantie, bijvoorbeeld het Benelux merkenbureau (BOIP).
  2.  Het tarief van het merkenbureau als je de merkregistratie door een professional laat doen.

Ad 1. De kosten van de officiële instanties worden bepaald door de regio en het aantal klassen waarvoor je jouw merk wilt registreren. Deze kosten zijn heel transparant en deze ben je altijd kwijt, ook als je zelf je merk registreert.

Ad 2. De kosten van merkenbureaus verschillen nogal. De meeste merkenbureaus hanteren één vaste prijs voor bovengenoemde twee kostenposten samen. Wij geven er de voorkeur aan om dit uit te splitsen en de kostenopbouw transparant te maken. Daarnaast verschilt het nogal per merkenbureau of in de prijs wel of niet merkonderzoek is inbegrepen. Vaak wordt dit apart in rekening gebracht, zeker bij de merkenbureaus die met prijzen stunten. Bij ons is woordmerkonderzoek altijd in de prijs inbegrepen.

Merk checken?

Krijg direct gratis een inschatting van de kansen op een succesvolle merkregistratie.