Hoe lang duurt de procedure van merkregistratie?

Wij onderscheiden grofweg 2 fasen.
1. De tijd die wij als merkenbureau nodig hebben voor het voorbereiden van het merkdepot. Deze fase bestaat uit onderzoek, advies en overleg met jou en daarnaast de administratieve afhandeling van het merkdepot zelf. Het is ons streven om dit in zo kort mogelijke tijd af te ronden, bij voorkeur binnen 1 week.
2. De tijd tussen het indienen van de merkaanvraag (het depot) en de werkelijke registratie. Als er geen problemen zijn met betrekking tot de inschrijving, dan duurt dit bij het Benelux merkenbureau (BOIP) ongeveer 4 maanden en bij het Europees merkenbureau (EUIPO) ongeveer 6 maanden. Voor Internationale merkregistraties is de termijn over het algemeen langer.

Voor meer informatie over het merkregistratieproces, kijk ook bij Hoe?.

Merk checken?

Krijg direct gratis een inschatting van de kansen op een succesvolle merkregistratie.