Heb ik meteen een geldig merkrecht bij het deponeren van mijn merk?

Je hebt pas een merkrecht op het moment dat jouw merk is geregistreerd en opgenomen is in het merkenregister. De ingangsdatum van jouw merkrecht is uiteraard van groot belang en dit is de datum waarop de merkaanvraag is ingediend, dus de datum van het merkdepot.

Nadat jouw merk is gedeponeerd kan een derde die hetzelfde merk een dag later deponeert geen eerdere ingangsdatum meer verkrijgen, ook al heeft deze een kortere registratieprocedure.

Merk checken?

Krijg direct gratis een inschatting van de kansen op een succesvolle merkregistratie.