Ga toch fietsen!

Halfords heeft met succes een concurrent Ado Bike van de weg gereden. Halfords verkoopt fietsen onder de merknaam LIMIT en deze merknaam is beschermd in de Benelux. Ado Bike verkoopt onder de naam UMIT eveneens fietsen. De rechter heeft in kort geding bepaald dat er sprake is van visuele en auditieve overeenstemming tussen het woordmerk LIMIT en het teken UMIT.

Als je UMIT met LIMIT vergelijkt, dan verschilt UMIT enkel door de U die voorafgaat aan MIT in plaats van de letters LI bij LIMIT. De letter U wijkt qua vormgeving zeer weinig af van de lettercombinatie LI (typografische verwarring). Helemaal omdat beide merken in (dikke) blokletters worden geschreven. Als de fietsen vanuit een staande, dan wel hogere positie worden bekeken, valt op dat de lettercombinatie LI nog duidelijker overeenstemt met de door Ado Bike gebruikte beginletter U (zie foto). Verwarringsgevaar, dus de fietsen van UMIT moeten uit de handel worden genomen.

merkinbreuk-limit-door-umit

Merk checken?

Krijg direct gratis een inschatting van de kansen op een succesvolle merkregistratie.