Kosten merkregistratie

Hieronder een toelichting op de opbouw van de kosten merkregistratie:

  • Bedragen gelden voor 1 depot van een woord- of een gecombineerd woord/beeld-merk. Als je meerdere depots wilt, bijvoorbeeld een apart woord- en apart woord/beeld-merk, dan geldt voor het 2e depot 25% korting op het tarief van deponeerjemerk.nl! Voorwaarde is dat het woord- en woord/beeld-merk bij elkaar horen en bij dezelfde overheidsinstantie gedeponeerd worden. Zie voor een uitleg uit welke elementen een merk kan bestaan Wat als merk registreren?.
  • Tarieven voor het deponeren van een zuiver beeldmerk kunnen afwijken. Dat komt met name omdat het onderzoek naar identieke of gelijksoortige beeldmerken complexer en duurder kan zijn. Neem hiervoor contact met ons op via mail of telefoon: 073-6139666.
  • Bedragen van deponeerjemerk.nl zijn incl. onderzoek, advies, depot en verdere administratieve afhandeling van de registratie, excl. merkbewaking.
  • Bedragen zijn excl. BTW wat betreft het tarief van deponeerjemerk.nl. Over de kosten van de officiële merkinstanties is geen BTW verschuldigd.
  • Bescherming geldt voor 10 jaar en kan telkens voor 10 jaar verlengd worden. Het is wel van belang dat je jouw merk actief gebruikt, anders kan een belanghebbende een verzoek tot doorhaling van jouw merk doen wegens niet-gebruik.
  • Bedragen gelden voor een normaal depot, dus niet voor een spoedaanvraag.
  • Mocht er bezwaar (oppositie) aangetekend worden tegen jouw merkdepot, dan geldt hiervoor het uurtarief van Advocatenkantoor Steenhuis.
  • Bovengenoemde kosten zijn hoe dan ook verschuldigd, en staan dus los van een eventuele tegen jouw merk aangespannen oppositie of formele weigering door de officiële instantie.

Vraag nu je gratis 1e advies aan